Суміщення посад та сумісництво: ключові відмінності

Сумісництво і суміщення посад не одно й теж саме. Випадки суміщення можна замінити на внутрішнє сумісництво, а навпаки – не завжди. Суміщення посад не може бути за двома однаковими посадами, внутрішнє сумісництво – може

Суміщення – це поєднання роботи за двома посадами, а саме: людина працює на певній посаді, крім керівної, яка є основною, а паралельно виконує ще трудові функції за іншою сумісною посадою й на тому ж самому підприємстві.


Суміщення посад не потребує оформлення трудового договору й оплачується шляхом встановлення доплати до зарплати, яка отримується за основною посадою. Необхідна умова для можливості оформлення суміщення посад – наявність вакантної посади у штатному розписі.

Сумісництво і суміщення посад не одно й теж саме. Випадки суміщення можна замінити на внутрішнє сумісництво, а навпаки – не завжди. Суміщення посад не може бути за двома однаковими посадами, внутрішнє сумісництво – може

Наприклад, особа працює на посаді викладача на повну ставку і на 0,5 ставки на тій же самій посаді викладача, усього 1,5 ставки. І це внутрішнє сумісництво. Суміщення посад тут оформити не можна, так як посада одна – і там, і там викладач.


І дещо інша ситуація, якщо на підприємстві у штатному розписі є посада бухгалтера й касира. Особа працює на основній посаді бухгалтера, але у той же час виконує трудові функції за посадою касира. Тут можна оформити як внутрішнє сумісництво, так і суміщення, так як посади дві, а не одна.


Суміщення та внутрішнє сумісництво, суміщення та виконання роботи тимчасово відсутнього працівника це різні поняття. Зокрема:


  1. для суміщення посад притаманним є те, що трудовий договір за суміщенням не укладається, людина працює за основною посадою;
  2. додаткова робота за суміщенням проводиться завжди за іншою посадою;
  3. у табелі обліку робочого часу працівника суміщення не відмічається, робота за суміщенням виконується паралельно (разом) з основною роботою;
  4. записів у трудову книжку про суміщення не вносять, за сумісництвом же, навпаки, – за бажанням працівника можна зробити запис у трудову;
  5. суміщення може бути тільки внутрішнім, сумісництво є і внутрішнє, і зовнішнє;
  6. з обов’язками працівника за суміщенням необхідно ознайомити – під підпис, якщо є посадова інструкція, або ж визначити ці обов’язки у наказі про суміщення.


Повідомляти ДПСУ про суміщення не потрібно. У цьому відмінність від сумісництва, коли слід повідомляти про укладання трудового договору. Суміщення може бути, як на певний строк, так і безстроковим.


На відміну від суміщення за внутрішнім сумісництвом є трудовий договір і треба повідомити ДПСУ; воно може бути за однаковими посадами; сумісництво табелюється окремо, тобто по-ньому робляться свої відмітки у табелі обліку робочого часу, тобто, робота виконується у вільний від основної роботи час, а не у той самий час; робиться запис у трудову книжку – окремим рядком (за бажання працівника).


Суміщення посад відрізняється від виконання роботи тимчасового відсутнього працівника (далі – ВРТВП):


  1. суміщення завжди за іншою посадою. ВРТВП найчастіше відбувається за однією посадою;
  2. для суміщення треба вакантна посада. Для ВРТВП – ні. Посада залишається за відсутнім працівником, вона не вакантна.


Джерело: ПФУ