Знятий чи виключений з військового обліку: ведення списків

Зняття і виключення з військового обліку – це два різні статуси, які мають свої відмінності наслідки для особи, що отримує обліковий документ. В якому випадку військовий обов’язок існує, а коли людина повністю непридатна до служби і не підлягає мобілізації - далі в публікації


Граничний вік


Граничний вік військовозобов’язаного другого розряду, який перебуває у запасі та має військові звання рядового, сержантського і старшинського складу, до 60 років.


Особи офіцерського складу другого розряду, які перебувають у запасі, поділяються за віком:


 1. молодший та старший офіцерський склад - до 60 років;
 2. вищий офіцерський склад - до 65 років.


Відповідно до ч. 4 ст. 28 Закону України від 25.03.1992 №2232-XII «Про військовий обов'язок і військову службу» (далі - Закон №2232), граничний вік перебування в запасі другого розряду є граничним віком перебування в запасі.


Згідно з листом Міноборони від 14.06.2024 №321/ВихЗПІ/418 військовозобов’язані, які були виключені з військового обліку до липня 2014 року у зв’язку із досягненням граничного віку перебування у запасі відповідно до норм законодавства, які діяли на той час, та не досягли 60-річного віку, повинні перебувати на військовому обліку за умови придатності до військової служби за станом здоров’я.


Зняття з військового обліку


Рішенням Сумського окружного адмінсуду, раніше зроблена відмітка про зняття з військового обліку і запис «Знятий з військового обліку. Постановці на військовий облік не підлягає» (наказ МОУ №342 п. 2.3 від 09.06.2006р.) втратили чинність. Особа, визнана непридатною до військової служби в мирний час, обмежено придатною у воєнний час, повинна перебувати на обліку військовозобов’язаних запасу.


Відповідно до ч. 5 ст. 37 Закону №2232, зняттю з військового обліку  підлягають громадяни України:


 1. призовники:
 2. які досягли 25-річного віку;
 3. які вибули в іншу місцевість (адміністративно-територіальну одиницю) України і стали на військовий облік за новим місцем проживання;
 4. які призвані, направлені чи прийняті на військову службу або навчання у закладах військової освіти;
 5. які направлені для відбування покарання до установ виконання покарань або до яких застосовано примусові заходи медичного характеру;


 1. військовозобов’язані:    
 2. які вибули в іншу місцевість (адміністративно–територіальну одиницю) України і стали на військовий облік за новим місцем проживання;
 3. які призвані чи прийняті на військову службу або навчання у закладах військової освіти;
 4. які направлені для відбування покарання до установ виконання покарань або до яких застосовано примусові заходи медичного характеру;
 5. які зараховані до військового оперативного резерву.


 1. резервісти:
 2. які вибули в іншу місцевість України і стали на військовий облік за новим місцем проживання;
 3. які призвані чи прийняті на військову службу або навчання у закладах військової освіти;
 4. які прийняті на службу до органів і підрозділів цивільного захисту;
 5. які досягли граничного віку перебування на службі у військовому резерві або виключені з військового оперативного резерву;
 6. які направлені для відбування покарання або до яких застосовано примусові заходи медичного характеру.


Виключення з військового обліку


Виключенню з військового обліку у відповідних районних(міських) територіальних центрах підлягають громадяни України, які:


 1. померли або визнані в установленому законом порядку безвісно відсутніми, або оголошені померлими;
 2. припинили громадянство України;
 3. визнані непридатними до військової служби;
 4. досягли граничного віку перебування в запасі.


Згідно з листом Міноборони від 14.06.2024 №321/ВихЗПІ/422, законодавством не передбачено проведення медичного огляду (проходження ВЛК) для громадян, які були виключені з військового обліку.


Визнані непридатними до військової служби не мусять поновлюватися на військовому обліку незалежно від року, коли їх виключили з обліку.


Перебування на військовому обліку засуджених


Були раніше засуджені до позбавлення волі за вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину:


 1. до 18.05.2024 - мали можливість скористатися правом на виключення з військового обліку;
 2. з 18.05.2024 - не можуть бути виключені з військового обліку. Та більше, їх можуть мобілізувати (п. 4 Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період, затвердженого постановою КМУ від 16.05.2024 №560).


Спірним є питання перебування на військовому обліку засуджених, які були виключені з військового обліку до 18.05.2024. Адже судової практики у питанні повторного прийняття таких осіб на військовий облік наразі немає.


Відповідно до п. 81 Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов'язаних та резервістів, затвердженого постановою КМУ від 30.12.2022 №1487, особиста присутність призовників, військовозобов’язаних та резервістів для зняття або виключення з військового обліку у районних(міських) територіальних центрах не обов’язкова.


Відомості про виключення та зняття з військового обліку працівників


       

За Порядком оформлення (створення) та видачі військово-облікового документа для призовників, військовозобов’язаних та резервістів і форми такого документа, затвердженим постановою КМУ від 16.05.2024 №559 (далі - Порядок №559) у графі 13 зазначаються дата взяття на військовий облік, найменування районного, міського територіального центру за місцем перебування на військовому обліку. У разі зняття або виключення громадянина з військового обліку зазначаються дата і причина зняття (виключення) з військового обліку відповідно до положень статті 37 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу.Графа 14, відповідно до п. 16 додатка 1 до Порядку №559, заповнюється відповідно до положень ст. 37 Закону №2232 у разі:


 1. зняття з військового обліку з таких причин, як призов, направлення чи прийняття на військову службу або вступ на навчання у заклади фахової передвищої військової освіти, вищі військові навчальні заклади та військові навчальні підрозділи закладів вищої освіти; направлення для відбування покарання до установ виконання покарань;
 2. виключення з військового обліку з таких причин, як визнання непридатним до військової служби або досягнення граничного віку перебування у запасі.


Електронний ВОД


На головному екрані застосунку Резерв + відображається військово-обліковий документ в електронній формі з основною інформацією:


 1. прізвище, ім'я та по батькові,
 2. дата народження,
 3. вид обліку (на обліку/знятий/виключений),
 4. категорія обліку (призовник, військовозобовʼязаний/резервіст/не військовозобовʼязаний),
 5. дата останнього оновлення документа,
 6. інформація про відстрочку чи бронювання (за наявності)
 7. та інформація про наявність порушень правил військового обліку (за наявності).


Інструкція з користування застосунком Резерв+.


Джерело: kadroland