Спочатку виплачують зарплату, а потім – інші платежі

Навіть у воєнний час, роботодавець має вжити всі можливі заходи для своєчасної виплати зарплати працівникам

Фахівці Держпраці зазначають, що оплата праці працівників здійснюють першочергово (ч. 5 ст. 97 КЗпП).


Згідно із ст. 115 КЗпП зарплата має виплачуватися:


  1. регулярно в робочі дні не рідше двох разів на місяць;
  2. через проміжок часу, що не перевищує шістнадцяти календарних днів;
  3. не пізніше семи днів після закінчення періоду, за який здійснюється виплата.


Відповідно до ст. 10 Закону України від 15.03.2022 №2136-IX «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану»:


  1. Заробітна плата виплачується працівнику на умовах, визначених трудовим договором.
  2. Роботодавець повинен вживати всіх можливих заходів для забезпечення реалізації права працівників на своєчасне отримання заробітної плати.
  3. Роботодавець звільняється від відповідальності за порушення зобов’язання щодо строків оплати праці, якщо доведе, що це порушення сталося внаслідок ведення бойових дій або дії інших обставин непереборної сили.
  4. Звільнення роботодавця від відповідальності за несвоєчасну оплату праці не звільняє його від обов’язку виплати заробітної плати.
  5. У разі неможливості своєчасної виплати заробітної плати внаслідок ведення бойових дій, строк виплати заробітної плати може бути відтермінований до моменту відновлення діяльності підприємства.


Джерело: Держпраці