Пропонують внести зміни до порядку та форми повідомлення про прийняття працівника на роботу

Зокрема, проєктом постанови Кабміну передбачено подання повідомлення про прийняття працівника на роботу до дати (включно) початку роботи працівника за укладеним трудовим договором

Оприлюднено проєкт постанови Кабміну «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо цифровізації процесів у Державній службі зайнятості та удосконалення її діяльності».


Цим проєктом постанови вносяться зміни до постанови Кабміну від 17.06.2015 №413 «Про порядок повідомлення Державній податковій службі та її територіальним органам про прийняття працівника на роботу/укладення гіг-контракту» (далі – Постанова №413).

Які зміни вносяться до форми повідомлення про прийняття працівника на роботу?

Пропонують кількість рядків у формі повідомлення збільшити з 14 до 17. Отже, додадуться нові рядки, а саме:


  1. код класифікатора професій;
  2. професійна назва роботи;
  3. посада;
  4. нове робоче місце (так/ні);
  5. особа з інвалідністю (так/ні);
  6. група інвалідності (І, ІІ, ІІІ).


Ці рядки не будуть заповнюватися у разі укладення гіг-контракту/цивільно-правового договору.

Яких змін зазнає порядок повідомлення про прийняття працівника на роботу?

Повідомлення про прийняття працівника на роботу/укладення гіг-контракту (далі – повідомлення) буде подаватися до дати (включно) початку роботи працівника за укладеним трудовим договором/ та/або до початку виконання робіт (надання послуг) гіг-спеціалістом резидента Дія Сіті та/або до початку виконання робіт.


Якщо працівник/особа, щодо якої подано повідомлення з ознакою «початкове», не приступила до роботи/виконання робіт (надання послуг) у зв’язку з відмовою від такої роботи/виконання таких робіт (надання таких послуг) то необхідно буде протягом 3 робочих днів з дати початку роботи/початку виконання робіт (надання послуг), зазначеної у такому повідомленні, – подати повідомлення з ознакою «скасовуюче».


Повідомлення з ознакою «скасовуюче» також подаватиметься у разі виявлення роботодавцем помилок у даних, зазначених у повідомленні, і міститиме виключно скасування відповідних даних.


У випадку, визначеному абзацом четвертим Постанови №413, після подання повідомлення з ознакою «скасовуюче» подаватиметься повідомлення з ознакою «початкове».


Джерело: СПО об’єднань профспілок України