Нюанси звільнення працівника за власним бажанням

Працівник має право розірвати трудовий договір на невизначений термін, але термін попередження роботодавця залежить від обставин, що спонукали до рішення про звільнення

Працівник має право розірвати трудовий договір, укладений на невизначений строк, попередивши про це роботодавця письмово за два тижні.


У ст. 38 КЗпП наводиться перелік обставин, коли заява працівника про звільнення з роботи за власним бажанням зумовлена неможливістю продовжувати роботу, зокрема:


  1. переїзд на нове місце проживання;
  2. переведення чоловіка або дружини на роботу до іншої місцевості;
  3. вступ до закладу освіти;
  4. неможливість проживання в даній місцевості, підтверджена медичним висновком;
  5. вагітність;
  6. догляд за дитиною до досягнення нею 14-річного віку або дитиною з інвалідністю;
  7. догляд за хворим членом сім’ї, відповідно до медичного висновку, або особою з інвалідністю I групи;
  8. вихід на пенсію;
  9. прийняття на роботу за конкурсом, а також з інших поважних причин.
В цих випадках роботодавець повинен розірвати трудовий договір у строк, про який просить працівник

У Держпраці нагадали, що ст. 4 Закону України 15.03.2022 № 2136-IX «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» дозволяє працівникові в зв’язку з веденням бойових дій у районах, де розташоване підприємство, установа організація, та існування загрози для його життя й здоров’я розірвати трудовий договір за власною ініціативою в строк, зазначений у його заяві.


Крім випадків примусового залучення до суспільно корисних робіт в умовах воєнного стану та залучення до виконання робіт на об’єктах критичної інфраструктури.


Джерело: Держпраці