За лікарняним у період щорічної відпустки здійснюється виплата

При настанні тимчасової непрацездатності у період щорічної відпустки (основної чи додаткової) виплату лікарняних здійснюють згідно з загальними правилами

Чи оплачується листок непрацездатності, якщо працівник захворів під час перебування у щорічній відпустці?

Держпраці зазначає, що відповідно до ст. 78 КЗпП, дні тимчасової непрацездатності працівника, засвідченої у встановленому порядку, до щорічних відпусток не включаються.


У ст. 11 Закону України від 15.11.1996 №504/96-ВР «Про відпустки» вказано, що щорічна відпустка має бути перенесена на інший період або продовжена в разі, якщо на період цієї відпустки прийшлася тимчасова непрацездатність працівника, засвідчена в установленому порядку.


Отже, у разі тимчасової непраце­здатності, що прийшлася на щорічну відпустку, працівник зобов’язаний повідомити роботодавця про своє рішення продовжити або перенести щорічну відпустку на бажаний термін.


У свою чергу роботодавець має видати наказ про продовження або перенесення відпустки.


Підставами для такого наказу є листок непрацездатності та заява працівника.


Відпустку продовжують або переносять на кількість календарних днів хвороби, що припадають на період відпустки.


Відповідно до абзацу п’ятого ч. 2 ст. 22 Закону України від 23.09.1999 №1105-XIV «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» у разі настання тимчасової непрацездатності внаслідок захворювання або травми, не пов’язаної з нещасним випадком на виробництві, під час перебування у щорічній (основній чи додатковій) відпустці допомога надається у порядку та розмірах, установлених Законом №1105.


Джерело: Держпраці