Значення статусів е-лікарняних

Фахівці ПФУ роз’яснюють, які статуси може мати листок непрацездатності та їх значення в кожному випадку

Відповідно до п. 4-5 «Порядку організації ведення Електронного реєстру листків непрацездатності та надання інформації з нього» затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.04.2019 № 328 (далі – Порядок №328), Електронний реєстр листків непрацездатності формує та веде Пенсійний фонд України, який є володільцем інформації, що міститься в ньому.


Механізм видачі (формування) листків непрацездатності в Електронному реєстрі листків непрацездатності (далі – Реєстр) визначає Порядок, затверджений наказом Міністерства охорони здоров’я України 17 червня 2021 року №1234.


Дані медичних висновків про тимчасову непрацездатність (далі – медичний висновок), що внесені до Реєстру медичних висновків в електронній системі охорони здоров’я, надходять з електронної системи охорони здоров’я.


Листок непрацездатності формується в Реєстрі на підставі медичного висновку (медичних висновків) у разі ідентифікації пацієнта як застрахованої особи в Реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування.


Сформований листок непрацездатності надсилається страхувальникам, з якими застрахована особа перебуває у трудових відносинах, через кабінет страхувальника на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України.


Листок непрацездатності може мати в Реєстрі такі статуси:


1. «Закритий» – статус, якого електроний лікарняний (далі – е-лікарняний) набуває з дня свого формування (відкриття) в Реєстрі. За е-лікарняним із таким статусом ще не можна нараховувати кошти.


Увага! Статус «Закритий» змінюють на «Готово до сплати» через сім днів після дати:


  1. закриття (закінчення строку дії медичного висновку) – для лікарняних по тимчасовій непрацездатності);
  2. відкриття (початок строку дії медичного висновку) – для лікарняних у зв’язку з вагітністю та пологами.


Зауважимо, що навіть якщо статус змінено раніше, варто зачекати, адже упродовж семиденного періоду до лікарняного можуть вноситися зміни.


2. «Готовий до сплати (виданий)» – статус, який вказує на те, що страхувальник може працювати з листком непрацездатності і нараховувати кошти. За е-лікарняним із таким статусом страхувальник має сформувати на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України заяву-розрахунок на фінансування відповідного виду допомоги та надіслати її до Фонду з метою подальшого опрацювання.


3. «Помилково сформований» – статус може отримати е-лікарняний, якщо медичний висновок, на підставі якого він сформований, створений із помилками. Виплати за таким е-лікарняним не здійснюються.


Отримана інформація є підставою формування у Реєстрі нових записів щодо поновлення дії записів, які були змінені на підставі такого медичного висновку.


4. «Недійсний» – такий статус має е-лікарняний, створений на підставі медичного висновку за іншою категорією, період непрацездатності за яким не виходить за межі періоду непрацездатності за раніше створеним лікарняним.


5. «Оплачений» – статус, якого листок непрацездатності набуває після того, як роботодавцю на спеціальний рахунок для зарахування страхових виплат надходять кошти для здійснення відповідних виплат застрахованій особі.


Електронні листки непрацездатності, матеріальне забезпечення по яких виплачується повністю за рахунок коштів роботодавця статусу «Оплачений» не набувають.


Джерело: ПФУ