Застосовування похідного слова до назви професії «інспектор з кадрів»

Роботодавець має право використовувати похідні слова до базових професійних назв робіт, наявних у Класифікаторі професій

Чи буде правомірним при формуванні штатного розпису використання похідного слова «провідний» до посади «інспектор з кадрів» і утворення нової посади «провідний інспектор з кадрів»?

Керуючись нормами Національного класифікатора України ДК 003:2010 «Класифікатор професій», затвердженого наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 28 липня 2010 №327 (далі – Класифікатор професій), а саме Додатком В (обов’язковий) до Класифікатора професій, роботодавець має право використовувати похідні слова до базових професійних назв робіт, наявних у Класифікаторі професій.


Відповідно Додатка В (обов’язковий) Класифікатора професій похідні слова до професійних назв робіт можуть застосовуватися за умови збереження галузевої та функціональної приналежності, кваліфікаційних вимог, виключення дублювання, збереження коду новоутвореної професії.

В Класифікаторі професій наявна базова назва професії «інспектор з кадрів» (код 3423), до якої можливе застосовування похідного слова «провідний» із збереженням коду новоутвореної професії

Похідні слова, як правило, визначають певну категорію посади, в залежності від потреб суб’єкта господарювання, що впливає на оплату праці відповідного працівника.


Тому під час застосування похідних слів необхідно користуватися відповідними галузевими випусками Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, серед головних завдань яких є їх застосування як базового елементу організації оплати праці разом зі схемами посадових окладів, коефіцієнтами міжпосадових співвідношень тощо, які утворюють тарифну систему оплати праці.


Зауважте, на офіційному сайті Мінекономіки знаходиться сервіс: «Класифікатор професій: Пошук»:


  1. Заходите на сайт Мінекономіки.
  2. Обираєте у меню «Діяльність» – «Сфера зайнятості»
  3. Обираєте Класифікатор професій.
  4. Обираєте сервіс «Класифікатор професій: Пошук».


Джерело: Держпраці