При спрощеному режимі укладається трудовий договір

Фахівці Держпраці зазначають, що укладення трудового договору при спрощеному режимі оформлюється наказом (розпорядженням) роботодавця і подається повідомлення до органів ДПС

Нагадаємо: спрощений режим регулювання трудових відносин (далі спрощений режим) застосовується до трудових відносин, що виникають (ст. 49-5 КЗпП):


  1. між працівником та роботодавцем, який є суб’єктом малого або середнього підприємництва відповідно до закону з середньою кількістю працівників за звітний період (календарний рік) не більше 250 осіб;
  2. або між роботодавцем та працівником, розмір заробітної плати якого за місяць становить понад вісім розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом.


У Держпраці зазначають, що регулювання трудових відносин працівників і роботодавців, на яких поширюється спрощений режим, здійснюється трудовим договором (ст. 49-6 КЗпП).


У період дії воєнного стану сторони за згодою визначають форму трудового договору (ст. 2 Закон України від 15.03.2022 №2136-IX «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану»).

Трудовий договір укладається в письмовій формі державною мовою у двох примірниках (по одному примірнику для кожної із сторін)

За згодою між працівником і роботодавцем трудовий договір може бути укладений у формі електронного документа відповідно до Закону України «Про електронні документи та електронний документообіг».

В ст. 49-6 КЗпП наводиться перелік істотних умов трудового договору

У трудовому договорі зазначається інформація про:


  1. умови праці;
  2. наявність/відсутність на робочому місці працівника небезпечних і шкідливих виробничих факторів, можливі наслідки їх впливу на здоров’я;
  3. права працівника на пільги і компенсації за роботу в шкідливих умовах.


Працівник вважається поінформованим про умови праці та наявність/відсутність на його робочому місці небезпечних факторів з моменту підписання ним трудового договору.


Фахівці Держпраці додають, що укладення трудового договору, в тому числі при спрощеному режимі:


  1. оформлюється наказом (розпорядженням) роботодавця;
  2. подається повідомлення до органів ДПС.


Джерело: Держпраці