ПФУ не консультує з приводу розслідування нещасних випадків невиробничого характеру

ПФУ надає безоплатні консультації застрахованим особам і страхувальниками з питань застосування законодавства про соціальне страхування

ПФУ зобов'язаний надавати безоплатно застрахованим особам і страхувальникам консультації з питань застосування законодавства про соціальне страхування (п. 7 ч. 2 ст. 6 Закону України від 23.09.1999 №1105-XIV «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування»; далі - Закон).


Відповідно до ст. 2 Основ законодавства України про загальнообов'язкове державне соціальне страхування законодавство України про загальнообов'язкове державне соціальне страхування складається:


  1. з цих Основ

та

  1. прийнятих відповідно до них законів, інших нормативно-правових актів, що регулюють відносини у сфері загальнообов'язкового державного соціального страхування.


Постанова КМУ від 22.03.2001 № 270, якою затверджено Порядок розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого характеру, не є нормативно-правовим актом, що регулює відносини у сфері загальнообов'язкового державного соціального страхування. Відповідно у ПФУ відсутні правові підстави для надання роз'яснень з питання її застосування.


Разом з тим, оскільки згідно із Законом ПФУ є правонаступником Фонду соціального страхування України, який у свою чергу був правонаступником Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, представники ПФУ приймуть участь в роботі комісії з розслідування нещасного випадку невиробничого характеру у разі отримання відповідного запрошення.


Джерело: лист ПФУ від 01.05.2024 № 2800-0704-8/26645