Відпустка без збереження: відпускний стаж, оформлення

Воєнний стан продовжено. А це, серед іншого, означає, що слід враховувати деякі нюанси при наданні або продовженні неоплачуваної відпустки та її вплив на щорічну відпустку


Продовження воєнного стану


Воєнний стан продовжено з 05:30 14 травня 2024 року на 90 діб. Варто звернути увагу, що орієнтуватися слід саме на кількість діб, а не днів.


Тож зараз офіційно воєнний стан триває по 05:30 12 серпня 2024 року. В рамках трудового законодавства це означає, що продовжено дію Закону № 2136. Зокрема, на час дії воєнного стану можна надавати неоплачувану відпустку. 


Оформлення та тривалість неоплачуваної відпустки на період дії воєнного стану


Наказ про надання неоплачуваної відпустки на період дії воєнного стану не можна видавати до набуття чинності відповідного Закону та Указу Президента, якими воєнний стан продовжено.


У наказі слід зафіксувати конкретну дату закінчення відпустки. Зокрема, зараз така відпустка максимально може бути надана по 11 серпня 2024 року включно. Оскільки воєнний стан триває по 05:30 12 серпня, то в разі, якщо його не буде продовжено, працівники, чия робота за графіком починається після 05:30, мають вийти на роботу вже 12 серпня 2024 року. 


Категорично не рекомендується застосовувати розмите формулювання «надати відпустку до закінчення воєнного стану». В такому випадку неможливо буде припинити відпустку працівника аж до оголошення припинення чи скасування воєнного стану.


Варто зазначити, що відкликати з такої відпустки чи припинити її за ініціативою роботодавця не можна. 


Така відпустка може надаватися будь-якої тривалості в межах воєнного стану або ж навіть частинами – це не заборонено. 


Надати або продовжити таку відпустку можна дистанційно. Але конкретний спосіб подання заяви працівником та ознайомлення з наказом має бути затверджений у спеціальному положенні або хоча б локальному акті роботодавця. Крім того, варто скласти протокол, де зафіксувати, що підпис про ознайомлення працівник проставить особисто, як тільки виникне така можливість. 


Неоплачувана відпустка на період дії воєнного стану та відпускний стаж


З 24 грудня 2023 року така відпустка не зараховується до стажу, що дає право на щорічну основну відпустку. Тож за такий період бездіяльності працівнику не набігають дні щорічної основної відпустки. Розраховуючи тривалість щорічної основної відпустки чи компенсації важливо не забути вирахувати такий період (або періоди) з робочого року працівника.


Інформацію про незарахування періоду неоплачуваної відпустки до відпускного стажу варто зазначити в наказі. Оскільки з наказом необхідно ознайомити працівника, то фактично він буде додатково проінформований про новації. Адже така відпустка, надана по 23 грудня 2023 року, включалася у відпускний стаж. 


Формулювання може бути довільним. Наприклад:

«Начальнику відділу кадрів взяти до уваги, що час перебування у відпустці без збереження зарплати на період дії воєнного стану не зараховується у стаж, що дає право на щорічну основну відпустку». 

Вплив неоплачуваної відпустки на поділ щорічної відпустки на частини


Якщо щорічна відпустка надається частинами, то треба пильнувати наявність неділимої частини – 14 календарних днів за робочий рік працівника. В ситуації, коли працівник візьме 10 днів відпустки за поточний робочий рік, потім скористається неоплачуваною відпусткою на період дії воєнного стану, яка не зараховується до відпускного стажу, то може так статися, що неподільної частини в 14 календарних днів у нього не буде. Штрафувати за таке не повинні, адже відсутність неподільної частини зумовлена об’єктивними обставинами. Але треба бути готовим доводити це перевіряючим.


Неоплачувана відпустка ВПО та особам, що виїхали за кордон


Відпустка на період дії воєнного стану надається за згодою сторін. Тобто, роботодавець може відмовити у наданні такої відпустки.


Але є ще один вид неоплачуваних відпусток, який можна надати тільки під час дії воєнного стану – це неоплачувана відпустка працівникам, які виїхали за межі території України або набули статусу внутрішньо переміщеної особи. Така відпустка надається в обов’язковому порядку. Її тривалість обмежена воєнним станом, але не більше 90 календарних днів. При цьому 90 днів виділено на увесь період дії воєнного стану, а не на кожне продовження.


Джерело: kadroland


Стаття на тему:


Відпустки без збереження зарплати: особливості оформлення в умовах продовження воєнного стану


Шаблони та зразки документів:


Заява про надання відпустки без збереження заробітної плати на період воєнного стану (продовження з 14.05.24)

Наказ про надання відпустки без збереження заробітної плати на період воєнного стану (продовження з 14.05.24)