Якщо працівника неможливо забезпечити роботою, його можна звільнити

Стаття 41 КЗпП дозволяє роботодавцю розірвати трудовий договір у разі неможливості забезпечення працівника роботою, внаслідок знищення чи втрати виробничих ресурсів або майна через бойові дії

У Держпраці нагадали, що ст. 41 КЗпП дозволяє роботодавцю розірвати трудовий договір із власної ініціативи у випадку, зокрема:

Неможливості забезпечення працівника роботою, визначеною трудовим договором у зв’язку із знищенням або відсутністю виробничих, організаційних і технічних умов, засобів виробництва або майна роботодавця внаслідок бойових дій

Нагадаємо, що у ст. 5 Закону від 15.03.2022 №2136-IX «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» визначено: у період дії воєнного стану допускається звільнення працівника з ініціативи роботодавця:


  1. у період його тимчасової непрацездатності;
  2. у період перебування працівника у відпустці (крім відпустки у зв’язку вагітністю та пологами та відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку).


Тобто під час дії воєнного стану роботодавець може звільнити працівника за підставами, викладеними у ст. 41 КЗпП, й під час їх перебування на лікарняному або у відпустці, але, як вкотре підкреслює Держпраці, із зазначенням дати звільнення, яка є першим робочим днем, наступним за днем закінчення тимчасової непрацездатності, зазначеним у «лікарняному», або першим днем після відпустки.


Джерело: Держпраці