Місце зберігання заяв

👇 Таке питання надійшло до сервісу «Особистий Консультант», наші експерти ретельно працювали над ним та надали вичерпну відповідь 🕵️

Де зберігати заяви: в особовій справі працівника чи створити окрему папку для заяв?

Все залежить від заяви.


Заяви про прийняття, переведення звільнення зберігають особовій справі, а заяви про надання відпусток чи інші заяви в окремій справі. Це передбачено п. 12 глави 2 розділу IV Правил організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, затверджених наказом Мін’юсту 18.06.2015 № 1000/5).


В особових справах, що формуються впродовж усього часу роботи працівника, документи групуються в хронологічному порядку в міру їх надходження (поповнення):


 1. заява про прийняття на роботу,
 2. письмовий трудовий договір (контракт),
 3. копії або витяги з розпорядчих документів (наказів, розпоряджень) про прийняття на роботу,
 4. особовий листок з обліку кадрів,
 5. доповнення до особового листка з обліку кадрів,
 6. автобіографія,
 7. копія паспорта,
 8. копія облікової картки платника податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті),
 9. копія військового квитка (у разі наявності),
 10. копії документів про освіту, науковий ступінь, вчене звання,
 11. заяви про переведення на іншу роботу (посаду), сумісництво, зміну біографічних даних,
 12. копії або витяги з розпорядчих документів (наказів, розпоряджень) про переведення на іншу роботу (посаду), сумісництво,
 13. копії документів, що є підставами для надання пільг (за наявності),
 14. копії документів про внесення змін до облікових документів у зв’язку зі зміною біографічних даних (прізвища, імені, по батькові),
 15. характеристики,
 16. копії документів про підвищення кваліфікації, стажування, заохочення (нагородження, преміювання),
 17. документи з атестації,
 18. заява про звільнення з роботи, копії або витяги з розпорядчих документів (наказів, розпоряджень) про звільнення з роботи.


Заяви про надання відпусток слід зберігати в окремій справі. Наприклад, в справі «Документи (графіки відпусток, листування, довідки-виклики) про використання всіх видів відпусток».


👌 Сервіс «Особистий Консультант» – це письмові безлімітні швидкі відповіді (від 15 хвилин) на професійні питання.

Отримайте доступ до сервісу, оформивши передплату у пакетах «Професіонал»«Преміум» або «Преміум ПРО».


Джерело: kadroland


Статті на тему:


Скільки зберігати і як знищувати кадрові документи

Заяви та накази – 2024: оформлення реквізитів за ДСТУ 4163:2020

Особова справа: як вести та зберігати


Відео на тему:


Місце зберігання трудової книжки: коли ще можна на підприємстві

Е-обмін кадровими документами через месенджери: поради для запровадження