Розширили перелік критеріїв для бронювання працівників ОПК

У Міністерстві з питань стратегічних галузей промисловості України внесли зміни до критеріїв для визначення підприємств такими, що мають важливе значення для національної економіки

Зміни стосуються тих критеріїв, які дають підставу для бронювання від 50% працівників, незалежно від військово-облікової спеціальності. Відповідний Наказ від 24.04.2024 №58 набув чинності 17 травня 2024 року.


Відтепер підприємства, установи і організації, задіяні у виробництві товарів, виконанні робіт і наданні послуг оборонного призначення з розроблення, виготовлення, ремонту, модернізації та утилізації озброєння, військової і спеціальної техніки, боєприпасів, їх складових частин, мають відповідати одному з двох критеріїв:


1. Бути виконавцем чи співвиконавцем: 


  1. державного контракту з державним замовником у сфері оборони щодо виробництва товарів, виконання робіт та надання послуг, зазначених у попередньому абзаці;
  2. або договору щодо виробництва товарів оборонного призначення за рахунок коштів інших позабюджетних джерел, не заборонених законодавством України. 


При цьому товари оборонного призначення обов’язково мають бути поставленими до військових частин Збройних сил України та інших військових формувань.


Незалежно від джерела фінансування, понад 50% від загального обсягу виробництва підприємства мають складати товари, роботи й послуги оборонного призначення (за останній звітний період).


2. Отримувати фінансову державну підтримку у вигляді грантів згідно з Порядком надання фінансової підтримки для забезпечення розвитку інновацій та технологій для потреб оборони (Brave1), затвердженим постановою Кабміну від 08.03.2024 року №262.

Таким чином, зміни фактично розширюють перелік критеріїв. Перший об’єднує ті два, які були чинні до цього часу, додаючи при цьому позабюджетні джерела фінансування. А другий дає можливість отримати підставу для бронювання компаніям, які знаходяться на стадії розробки свого продукту у сфері ОПК

Для тих підприємств, які вже розпочали шлях згідно з процедурою, чинною до цього часу, нічого не змінюється. 


Джерело: Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості