Під час випробування невідповідність працівника посаді є підставою для звільнення

У разі встановлення роботодавцем невідповідності працівника займаній посаді, на яку його прийнято, або виконуваній роботі він має право протягом строку випробування звільнити такого працівника на підставі п. 11 ст. 40 КЗпП

Чи може роботодавець звільнити працівника за невідповідність посаді?

При укладені трудового договору працівнику може встановлюватись випробування з метою перевірки його відповідності роботі, яка доручається. Відповідно до ст. 26 КЗпП умова про випробування повинна бути зазначена в наказі (розпорядженні) про прийняття на роботу.


Нагадаємо, що відповідно до ч. 2 ст. 2 Закону України від 15.03.2022 №2136-IX «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану», при укладенні трудового договору в період дії воєнного стану умова про випробування працівника під час прийняття на роботу може встановлюватися для будь-якої категорії працівників.


Упродовж випробування оцінюється відповідність працівника роботі або посаді. Період випробування не може перевищувати 3 місяців, та 6 місяців у разі погодження з профспілкою. Строк випробування при прийнятті на роботу робітників не може перевищувати одного місяця.


Дні, в які робітник фактично не виконував обов’язки, до тривалості випробувального терміну не зараховуються.


У разі встановлення роботодавцем невідповідності працівника займаній посаді, на яку його прийнято, або виконуваній роботі він має право протягом строку випробування звільнити такого працівника, письмово попередивши його про це за три дні. Розірвання трудового договору у такому випадку здійснюється на підставі п. 11 ст. 40 КЗпП.


Якщо звільняєте працівника поза межами випробування скористайтеся п. 2 ст. 40 КЗпП. Це може статися у разі:


  1. невідповідності працівника займаній посаді або виконуваній роботі внаслідок недостатньої кваліфікації або стану здоров'я, які перешкоджають продовженню даної роботи;
  2. відмови у наданні допуску до державної таємниці або скасування допуску до державної таємниці, якщо виконання покладених на нього обов'язків вимагає доступу до державної таємниці.


В цьому випадку підставою для звільнення можуть стати нові обставини, які були відсутні на час укладення трудового договору або випробувального терміну.


Звільнення з цих підстав може бути оскаржене працівником в порядку, встановленому для розгляду трудових спорів у питаннях звільнення.


Джерело: Держпраці