Для звільнення за станом здоров'я необхідне документальне підтвердження

Невідповідність працівника займаній посаді за станом здоров'я має бути підтверджена документами, перелік яких зазначено в роз'ясненні від Держпраці

Які документи підтверджують факт неможливості виконання працівником роботи за станом здоров’я?

Відповідно до Порядку розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця у зв’язку з виявленням невідповідності працівника займаній посаді за станом здоров’я за наявності в нього права на призначення дострокової пенсії за віком, затвердженого постановою КМУ від 27.12.2022 №1449, невідповідність працівника займаній посаді за станом здоров’я може бути підтверджена:


  1. довідкою закладу охорони здоров’я, яка містить інформацію про заключний висновок лікарсько-консультативної комісії щодо зміни місця роботи, зазначену в журналі запису висновків такої комісії;
  2. повідомленням роботодавцю щодо групи інвалідності та її причини або випискою з акта огляду МСЕК, або індивідуальною програмою реабілітації;
  3. медичною довідкою про проходження попереднього (періодичного) медичного огляду працівника певної категорії, виданою комісією з проведення медичних оглядів закладів охорони здоров’я.


На підставі одного з цих документів, роботодавець зобов’язаний вжити заходів для переведення працівника за його згодою на іншу роботу тимчасово чи без обмеження строку за наявності відповідних вакансій або у разі відсутності відповідних вакансій скласти про це акт.


У разі відмови працівника від переведення, його може бути звільнено «у зв’язку з виявленою невідповідністю займаній посаді за станом здоров’я».


Нагадаємо, що у випадках виявленої невідповідності працівника займаній посаді або виконуваній роботі внаслідок стану здоров'я, які перешкоджають продовженню даної роботи, договір може бути розірваний роботодавцем на підставі п. 2 ч. 1 ст. 40 КЗпП.


Джерело: Держпраці