Строк для застосування дисциплінарного стягнення

Роботодавець може застосувати дисциплінарне стягнення: не пізніше одного місяця з дня виявлення проступку; не пізніше 6 місяців із дня вчинення проступку

Роботодавець може застосувати дисциплінарне стягнення безпосередньо за виявленням проступку, але не пізніше одного місяця з дня його виявлення (ст. 148 КЗпП). При цьому час звільнення працівника від роботи в зв’язку з тимчасовою непрацездатністю або перебуванням його у відпустці не враховується.


Дисциплінарне стягнення не може бути накладене пізніше 6 місяців із дня вчинення проступку. Ці норми ст. 148 КЗпП роз’яснили у Держпраці.


Порядок застосування дисциплінарного стягнення встановлюється ст. 149 КЗпП, яка передбачає: до застосування дисциплінарного стягнення власник або уповноважений ним орган повинен зажадати від порушника трудової дисципліни письмові пояснення.


При цьому відсутність таких пояснень не перешкоджає застосуванню стягнення, якщо власник зможе довести те, що пояснення від працівника він зажадав, але працівник їх не дав.


Як правило, на підтвердження відмови працівника дати пояснення по суті порушення трудової дисципліни є акт, складений за підписом кількох осіб.


Окрім цього, ст. 149 КЗпП передбачено, що за кожне порушення трудової дисципліни може бути застосовано лише одне дисциплінарне стягнення.

Стягнення оголошується в наказі (розпорядженні) і повідомляється працівникові під підпис

Джерело: Держпраці