Інструктаж з пожежної безпеки на підприємстві

Інструктаж з питань пожежної безпеки — один із найдешевших та найефективніших заходів забезпечення пожбезпеки на підприємстві. Він допомагає навчити керівників, працівників та відповідальних осіб заходам пожежної безпеки і правильним діям у разі пожежі. Як організувати інструктажі, які види інструктажів з пожежної безпеки бувають — розповідаємо у статті


Мета проведення інструктажів з пожежної безпеки


Інструктажі проводять відповідно до встановлених вимог щодо організації навчання з питань пожежної безпеки посадових осіб та працівників підприємства, підвищення їх рівня знань і обізнаності щодо забезпечення пожежної безпеки та зменшення кількості пожеж на підприємстві.


Як організувати інструктажі з пожежної безпеки


Інструктажі працівників із питань пожежної безпеки, а також навчання і перевірку знань має організувати керівник підприємства, а у структурних підрозділах (цех, дільниця, лабораторія, майстерня тощо) — керівник відповідного підрозділу (п. 4 р. І Порядку затвердження програм навчання та інструктажів з питань пожежної безпеки, організації та контролю за їх виконанням, затверджений наказом МВС від 05.12.2019 № 1021; далі Порядок № 1021).


Порядок проведення інструктажів керівник встановлює наказом підприємства, у якому також:


 1. призначають працівників, відповідальних за організацію та проведення інструктажів, перевірку знань;
 2. установлюється порядок проведення та періодичність інструктажів;
 3. затверджуються переліки посад, під час призначення на які особи повинні проходити навчання, перевірку знань з питань пожежної безпеки та інструктажі.
Забороняється допускати до роботи осіб, які не пройшли навчання, перевірку знань із питань пожежної безпеки та інструктажі (п. 7 розд. І Порядку № 1021)

Інструктажі з пожежної безпеки проходять у робочий час коштом роботодавця.


Види інструктажів з пожежної безпеки


1. Вступний інструктаж проводять на підставі чинних на підприємстві правил, інструкцій та інших нормативно-правових актів у спеціально обладнаному для цього приміщенні.


Під час проведення вступного інструктажу працівника:


 1. ознайомлюють із загальними протипожежними правилами та заходами на підприємстві;
 2. ознайомлюють з планами евакуації та системами оповіщення;
 3. пояснюють послідовність дій у разі пожежі та заходи безпеки для її уникнення.


Вступний інструктаж проходять:


 1. працівники, яких приймають на постійну або тимчасову роботу;
 2. працівники інших організацій, які прибули на підприємство й беруть безпосередню участь у виробничому процесі або виконують інші роботи для підприємства;
 3. учні та студенти, які проходитимуть на підприємстві виробничу практику, трудове або професійне навчання (пп. 1 п. 2 розд. IV Порядку № 1021).


2. Первинний інструктаж проводять безпосередньо на робочому місці до початку виробничої діяльності працівника.


Первинний інструктаж проходять:


 1. особи, що прийняті на роботу;
 2. працівники, переведені з інших структурних підрозділів, виробничих дільниць підприємства;
 3. особи, які прибули на підприємство і мають брати безпосередню участь у виробничому процесі, ремонтних, будівельно-монтажних, фарбувальних, зварювальних роботах тощо;
 4. учні (студенти) під час виробничої практики (навчання), а також перед проведенням з ними практичних занять у навчальних майстернях, лабораторіях тощо (пп. 2 п. 2 розд. IV Порядку № 1021).
Працівників, які пройшли спеціальне навчання (пожежно-технічний мінімум), можна увільнити від вступного та первинного інструктажів (п. 3 розд. ІV Порядку № 1021)

Після проведення вступного та первинного інструктажів працівники повинні засвоїти наступні питання:


 1. основні вимоги нормативних актів з питань пожежної безпеки;
 2. вимоги інструкцій про заходи пожежної безпеки для підприємства, структурного підрозділу (цеху, дільниці, лабораторії, приміщення тощо);
 3. види пожежонебезпечних робіт;
 4. план евакуації, евакуаційні шляхи і виходи;
 5. дії в умовах пожежі, а також у разі сильного задимлення на шляхах евакуації;
 6. місця розташування первинних засобів пожежогасіння;
 7. пожежонебезпечні властивості обладнання, інструментів, матеріалів і сировини;
 8. види вогнегасників, які застосовуються на підприємстві, правила їх використання залежно від класу пожежі;
 9. місця розташування телефонного зв’язку, способи повідомлення про пожежу;
 10. способи надання домедичної допомоги потерпілим.


А також після проведення вступного та первинного інструктажів працівники повинні вміти:


 1. користуватися первинними засобами пожежогасіння: вогнегасниками, внутрішніми пожежними кран-комплектами;
 2. виконувати необхідні дії під час виявлення і в умовах пожежі;
 3. орієнтуватися на шляхах евакуації в разі сильного задимлення;
 4. своєчасно реагувати на повідомлення системи оповіщення про пожежу.


3. Повторний інструктаж проводять на робочому місці з усіма працівниками не менше ніж один раз на рік (пп. 3 п. 2 розд. IV Порядку № 1021).


Повторний інструктаж:


 1. проводиться індивідуально або з групою працівників, які виконують однотипні роботи;
 2. проводиться за обсягом і змістом питань первинного інструктажу;
 3. спрямований на закріплення працівниками набутих знань з пожежної безпеки.


4. Позаплановий інструктаж проводять з працівниками на робочому місці або у спеціально відведеному для цього приміщенні:


 1. у разі зміни технологічного процесу, застосування нового або заміни чи модернізації наявного пожежонебезпечного устаткування;
 2. на вимогу посадових осіб Державної служби України з надзвичайних ситуацій (далі — ДСНС) або її територіальних органів, якщо виявлено незадовільне знання працівниками правил пожежної безпеки на робочому місці, невміння діяти в разі пожежі та користуватися первинними засобами пожежогасіння.


Позаплановий інструктаж проводять індивідуально або з групою працівників подібних спеціальностей (видів робіт). Обсяг та зміст позапланового інструктажу визначають у кожному випадку окремо залежно від обставин, що спричинили потребу в його проведенні (пп. 4 п. 2 розд. IV Порядку № 1021).


5. Цільовий інструктаж проводять з працівниками перед виконанням ними тимчасових вогневих робіт (зварювання, розігрівання тощо), під час ліквідації наслідків аварії, стихійного лиха (пп. 5 п. 2 розд. IV Порядку № 1021).

Для підвищення рівня знань з питань пожежної безпеки працівників вашого підприємства, радимо запросити на проведення інструктажів фахівців ДСНС

Для перевірки знань необхідно розробити та затвердити перелік питань, з якими ознайомлюють працівників під час проведення вступного, первинного, позапланового та повторного інструктажів (п. 4 розд. IV Порядку № 1021).


Відповідно до вимог п. 4 розд. IV Порядку № 1021 цей обов’язок покладається на керівника підприємства, але зазвичай перелік питань розробляють фахівці з пожежної безпеки підприємства.

Важливо! Первинний, повторний і позаплановий інструктажі завершуються перевіркою знань, яку здійснює особа, що проводила інструктаж (п. 5 розд. IV Порядку № 1021)

Хто проводить інструктажі з пожежної безпеки


Інструктажі проводять особи, які пройшли навчання і спеціальну підготовку в суб’єктів, що мають право проводити відповідні навчання, та отримали посвідчення встановленого зразка.


Вступний інструктаж з питань пожежної безпеки можуть проводити посадові особи, визначені відповідним наказом (розпорядженням) керівника підприємства.


Первинний, повторний, позаплановий і цільовий інструктажі проводить безпосередній керівник робіт, який після проведення інструктажів здійснює перевірку знань у вигляді усного опитування або за допомогою технічних засобів, а також перевірку набутих навичок.

Обов’язки осіб, які проводять інструктажі з питань пожежної безпеки, варто відобразити в їхніх посадових інструкціях

Де реєструють інструктажі з пожежної безпеки


Інструктажі з питань пожежної безпеки можна проводити разом з відповідними інструктажами з питань охорони праці (п. 5 розд. IV Порядку № 1021). Але результати проведення інструктажів з пожежної безпеки (крім цільового) слід зазначати у Журналі реєстрації інструктажів з питань цивільного захисту, пожежної безпеки та дій у надзвичайних ситуаціях (додаток 2 до Порядку № 1021).


Запис про проведення цільового інструктажу роблять у наряді-допуску на виконання тимчасових вогневих робіт.


Висновки


 1. Порядок проведення інструктажів встановлюють наказом підприємства, у якому зазначають усі необхідні вимоги.
 2. Працівників, які пройшли спецнавчання (пожежно-технічний мінімум), можна увільнити від вступного та первинного інструктажів.
 3. Для підвищення рівня знань з питань пожежної безпеки бажано запросити на проведення інструктажів фахівців ДСНС.
 4. Для перевірки знань необхідно розробити та затвердити перелік питань.
 5. Інструктажі мають право проводити особи, які пройшли навчання і спеціальну підготовку та отримали посвідчення встановленого зразка.


Віктор СТЕПАНОВИЧ, редактор kadroland


Шаблони та зразки документів:


Наказ про затвердження Програми проведення вступного інструктажу з питань охорони праці та пожежної безпеки

Програма проведення вступного інструктажу з питань охорони праці та пожежної безпеки

Посадова інструкція інструктора протипожежної профілактики

Журнал реєстрації інструктажів з питань цивільного захисту, пожежної безпеки та дій у надзвичайних ситуаціях