Відпустка по догляду за дитиною до 3 років: претенденти, правила надання та дострокове припинення

Відпустку для догляду за дитиною до 3 років може взяти не тільки мати дитини. Кому ще може надаватися така відпустка та як її оформити? Чи потрібно надавати підтвердні документи? Яким чином достроково припинити її та як вона впливає на відпускний стаж? Всі ці питання і розглянемо у статті


Коли та кому надається відпустка по догляду за дитиною до 3 років


Статтею 179 КЗпП і ст. 18 Закону України від 15.11.1996 № 504/96-ВР «Про відпустки» (далі - Закон про відпустки) встановлено право жінки після закінчення відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами або право батька піти у відпустку для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку.

Зверніть увагу! Починаючи з 9 травня 2021 року рівне право на таку відпустку має і батько дитини.

Тож зараз батьки самостійно вирішують, хто скористається правом на відпустку до 3 років за своїм місцем роботи. Однак взяти таку відпустку може тільки один з батьків

Крім того, ця відпустка може бути використана повністю або частинами:


 1. бабою; 
 2. дідом;
 3. іншими родичами, які фактично доглядають за дитиною;
 4. особою, яка усиновила або взяла під опіку дитину;
 5. одним з прийомних батьків чи батьків-вихователів.


Відпустка для догляду за дитиною до 3 років не надається, якщо дитина перебуває на державному утриманні (крім прийомних дітей у прийомних сім’ях та вихованців у дитячих будинках сімейного типу).


Використання відпустки для догляду за дитиною до 3 років – це право, а не обов’язок працівника. Така відпустка може надаватися з наступного дня після закінчення відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами. Разом із тим працівник може використати таку відпустку повністю або частково в межах установленого періоду (ст. 20 Закону про відпустки).


Оформлення відпустки для догляду за дитиною до 3 років


Відповідно до ст. 20 Закону про відпусти, для того, щоб скористатися правом на відпустку для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, мати або батько дитини, або особи, які усиновили чи взяли дитину під опіку у встановленому законодавством порядку, прийомні батьки і батьки-вихователі мають подати роботодавцю заяву про надання відпустки. У заяві така особа вказує дату, з якої починається ця відпустка. 


До заяви потрібно додати копію свідоцтва про народження дитини. І хоча прямо цей документ не зазначений у ст. 20 Закону про відпустки, але саме таким документом підтверджується наявність дитини та її вік. У заяві, наприклад, вказується: 

«Прошу надати відпустку для догляду за дитиною, прізвище, ім’я та по батькові дитини до досягнення нею трирічного віку з 13 грудня 2023 р. по 05 жовтня 2026 р.».

На підставі отриманих документів роботодавець видає наказ (розпорядження) про надання відпустки. Наказ можна видати як за типовою формою П-3, затвердженою наказом Держкомстату № 489, так і у довільній формі.


Статтею 20 Закону про відпустки висувають особливі вимоги для оформлення відпустки для догляду за дитиною не батькам дитини. Отже, якщо така відпустка буде надаватися бабусі, дідусю або іншим родичам, які фактично доглядатимуть за дитиною, то крім заяви та копії свідоцтва про народження дитини, додатково слід надати довідку з місця роботи одного з батьків дитини про те, що він (вона) вийшов (вийшла) на роботу до закінчення терміну цієї відпустки. Крім того, згідно з роз’ясненням Держпраці, необхідно надати документ, що підтверджує споріднення (за можливості).

Зверніть увагу! Відпустка для догляду за дитиною може бути оформлена за бажанням працівника з будь-якого дня

Водночас не обов’язково, щоб це був саме робочий день. Річ у тому, що тривалість відпусток розраховується в календарних днях (ст. 5 Закону про відпустки). Будь-яких норм, які зобов’язували б надавати відпустку працівнику з робочого дня або забороняли надавати відпустку з вихідного (святкового, неробочого) дня, чинне законодавство не містить. 


Отже, відпустку для догляду за дитиною до 3 років можна надати відразу після закінчення відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами, навіть якщо такий день припадає на вихідний чи святковий. 


Відпустка по догляду за дитиною до 3 років сумісникам


На працівників-сумісників поширюються в загальному порядку норми трудового законодавства про прийняття та звільнення з роботи, встановлення неповного робочого часу, надання відпусток тощо. Отже, працівник, який працює на умовах сумісництва, має право оформити відпустку для догляду за дитиною до 3 років одразу на обох місцях роботи: 


 1. за основним місцем роботи; 
 2. за сумісництвом.


Надання відпустки для догляду за дитиною до 3 років в період воєнного стану


Статтею 12 Закону України від 15.03.2022 № 2136-IX «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» передбачено, що у період дії воєнного стану роботодавець може відмовити працівнику у наданні будь-якого виду відпусток (крім відпустки у зв’язку вагітністю та пологами та відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку), якщо такий працівник залучений до виконання робіт на об’єктах критичної інфраструктури (після набрання чинності Закону України від 22.11.2023 № 3494-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо впорядкування надання та використання відпусток, а також інших питань» це стосується і працівників, залучених до робіт з виробництва товарів оборонного призначення або до виконання мобілізаційного завдання (замовлення)).


Отже, відмовити у наданні відпустки до 3 років під час воєнного стану не можна, навіть якщо працівник залучений до виконання вищезгаданих робіт особливого призначення. 


Як визначити дату закінчення відпустки для догляду за дитиною до 3 років


У загальному випадку відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку закінчується в день триріччя дитини. Отже, жінка має стати до роботи на наступний робочий день після дня досягнення дитиною трьох років (лист Мінпраці від 17.08.2010 № 246/13/116-10).


Приклад 1. На підприємстві встановлено 5-денний робочий тиждень з вихідними днями в суботу та неділю. Дитині працівниці, яка перебуває у відпустці до досягнення дитиною трьох років, три роки виповнюється 19 грудня 2023 року (вівторок). Стати до роботи працівниця має 20 грудня 2023 року (середа).


Приклад 2. Дитині працівниці, яка перебуває у відпустці до досягнення дитиною трьох років, три роки виповнюється 23 грудня 2023 року (субота). На підприємстві встановлено 5-денний робочий тиждень з вихідними днями в суботу та неділю. Стати до роботи працівниця має в перший робочий день за графіком роботи, тобто у понеділок, 25 грудня 2023 року.


Дострокове припинення відпустки по догляду за дитиною до 3 років


Статтею 179 КЗпП та ст. 20 Закону про відпустки визначено, що відпустка до 3 років може бути надана їй повністю або частково в межах установленого періоду. Тобто чинне законодавство дозволяє працівникам, які перебувають у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, на свій розсуд неодноразово припиняти таку відпустку і виходити на роботу, а потім знову її оформляти. 


Тож відпустку для догляду за дитиною до 3 років можна достроково припинити та вийти на роботу. 

Увага! Працівник, який перебуває у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, має повідомити роботодавця про дострокове припинення такої відпустки не пізніш як за 10 календарних днів до дня дострокового припинення такої відпустки

Ця вимога закріплена у ст. 179 КЗпП.


Для повідомлення про достроковий вихід на роботу з відпустки для догляду за дитиною до 3 років працівник має написати заяву, наприклад: «Прошу припинити відпустку для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку з 20 грудня 2023 р.».


На підставі такої заяви роботодавець видає наказ про припинення відпустки до 3 років. 


Звертаю увагу, що накази про надання відпустки для догляду за дитиною до 3 років та про дострокове її припинення належать до кадрових наказів тривалого (75 років) зберігання (ст. 16 Переліку № 578/5).


Зверніть увагу! Якщо працівниця або працівник стає до роботи після закінчення відпустки для догляду за дитиною до 3 років у визначений строк, тобто на наступний робочий день після триріччя дитини, то окремі накази про закінчення такої відпустки та про початок виконання посадових або робочих обов’язків не видають, адже останній день такої відпустки був визначений у заяві та наказі про її надання.


Відображення відпустки для догляду за дитиною до 3 років у табелі обліку робочого часу і в особовій картці П-2


Період відпустки для догляду за дитиною до 3 років відображається в табелі обліку використання робочого часу. У типовій формі табеля П-5, затвердженій наказом № 489, відпустка до 3 років позначається літерним кодом «ВП» або числовим «16». За цим кодом показують всі календарні дні такої відпустки.


Крім того, роботодавець має вести облік наданих працівникам відпусток. Тож у розділі 5 особової картки П-2 слід внести інформацію про надання такої відпустки.


Робота на умовах неповного дня без припинення відпустки для догляду за дитиною до 3 років


Чинне законодавство дозволяє жінці, яка перебуває у відпустці для догляду за дитиною до 3 років, працювати на умовах неповного робочого часу або вдома, не припиняючи такої відпустки. Це передбачено ст. 179 КЗпП та ст. 20 Закону про відпустки.


Для цього працівниця має надати заяву про роботу на умовах неповного робочого часу в період відпустки для догляду за дитиною до 3 років. На підставі такої заяви роботодавець видає відповідний наказ.


Відпустка по догляду за дитиною до 3 років та відпускний стаж


У ст. 9 Закону про відпустки передбачено, що до стажу, який дає право на щорічні основні відпустки, зараховується час, коли працівник фактично не працював, але за ним зберігалося місце роботи (посада), і йому виплачувалася допомога по державному соціальному страхуванню, за винятком частково оплачуваної відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею 3-річного віку. Саме на цій підставі до стажу роботи, що дає право на щорічну основну відпустку, включають періоди відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами.


Натомість дні відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку до відпускного стажу не включають


Висновки


 1. Після відпустки у зв’язку із вагітністю та пологами може бути оформлена відпустка до 3 років.
 2. Право на відпустку до 3 років мають, зокрема, мати або батько.
 3. Для оформлення відпустки до 3 років мати (або батько) має надати за своїм місцем роботи заяву, на підставі якої видається наказ.
 4. Працівниця (або працівник) мають право достроково припинити відпустку до 3 років. Для цього не пізніш як за 10 календарних днів до припинення подається відповідна заява, на підставі якої видається наказ.


Тетяна ГУЛЬ, редактор kadroland


Шаблони та зразки докуметів:


Заява про надання відпустки для догляду за дитиною до трьох років

Наказ про надання відпустки для догляду за дитиною до трьох років