Визначення назви посади за Класифікатором професій: головні правила та приклади

Класифікатор професій є важливим інструментом у кадровій діяльності підприємства. Розгляньмо більш докладно процедуру роботи з Класифікатором професій та правила визначення професійної назви посадиЗагальні положення


Класифікатор професій ДК 003:2010 затверджено наказом № 327 (далі – Класифікатор професій, КП). Цей документ є необхідним для ефективної організації кадрового процесу.


У Класифікаторі професій є три додатки:


 1. додаток А «Покажчик професійних назв робіт за кодами професій»;
 2. додаток Б «Алфавітний покажчик професійних назв робіт»;
 3. додаток В «Похідні слова до професій (професійних назв робіт)».


У додатках А і Б відповідно наводяться покажчики професійних назв робіт за класифікаційними угрупованнями та абетковий покажчик професійних назв робіт.

Як здійснюється пошук необхідної професійної назви роботи?
Для зручності пошуку рекомендується використовувати додаток Б, оскільки у ньому можна знайти всі професійні назви робіт, які впорядковані в алфавітному порядку. Варто зазначити, що додаток Б є практично ідентичним до додатка А, але має іншу структуру і розташування

Після пошуку в додатку Б потрібної професійної назви роботи з відповідним кодом, ви можете легко знайти її у додатку А. Перша цифра коду – це номер розділу додатка А.


Наприклад, професійна назва роботи «Менеджер з маркетингу» має код КП 1475. Перша цифра коду – 1. Отже, у додатку А цю назву можна знайти в першому розділі «Законодавці, вищі державні службовці, керівники, менеджери (управителі)».


Увага! Зручним є пошук професійних назв робіт у сервісі від Мінекономіки – Класифікатор професій: пошук. Цей сервіс постійно оновлюється і наразі містить всі зміни.


У додатку В є похідні слова до професійних назв робіт. Вони дозволяють змінювати найменування професій.


Правила визначення назви посади за Класифікатором професій


Правило 1. Назва посади у штатному розписі має відповідати Класифікатору професій


Згідно з п. 2.14 Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженої наказом Мінпраці, Мін’юсту, Мінсоцзахисту від 29.07.1993 №58, запис про найменування професії й посади працівника має відповідати Класифікатору професій. Штатний розпис також має відповідати Класифікатору професій, як і записи в трудовій книжці.

Що робити, якщо найменування посади працівника не відповідає Класифікатору професій?

Якщо виявлено, що найменування посади працівника не відповідає Класифікатору професій, важливо вжити заходів для виправлення цієї ситуації. Нижче наведено кілька кроків, які можна зробити для виправлення цієї проблеми


Крок 1. Роботодавець має видати на підприємстві наказ про увідповіднення штатного розпису до Класифікатора професій. У цьому наказі мають бути призначені особи, відповідальні за його виконання, і зазначені строки виконання.


Крок 2. Потрібно видати наказ про внесення змін до штатного розпису і перейменування посад. Цей наказ дозволить внести необхідні зміни до штатного розпису та оновити найменування посад працівників, які не відповідають Класифікатору професій.


Однак варто звернути увагу на те, що зміна найменування посади (професії) працівника може бути розцінена як зміна істотних умов праці, про яку працівника потрібно повідомити не менше ніж за два місяці (ст. 32 КЗпП). Це правило застосовується у мирні часи.


У період дії воєнного стану повідомлення працівника про зміну істотних умов праці допускається до запровадження таких змін (ч. 2 ст. 3 Закону України від 15.03.2022 № 2136- IX «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану»). Це означає, що вимоги ст. 32 КЗпП про завчасне попередження працівника за два місяці у цьому випадку не застосовуються.


Не забудьте, що необхідно ознайомити всіх працівників із цим наказом під підпис.


Крок 3. Після видання наказу потрібно внести зміни до трудової книжки працівника у зв'язку зі зміною найменування посади (професії).


Крок 4. Внести зміни до іншої документації, в якій фігурує старе найменування посади (професії).


Правило 2. Назви професій можуть бути розширені за допомогою похідних слів з додатка В


У додатку В є слова, такі як заступник, віце-, другий, головний, старший, молодший тощо. Вони дозволяють змінювати найменування професій.

Приклад 1: Професія «Менеджер з маркетингу» може бути розширена за допомогою похідних слів. Отже, «Менеджер з маркетингу» може перетворитися на «Старший менеджер з маркетингу». Код КП для всіх цих професій буде однаковий 1475.
Приклад 2: «Головний бухгалтер» може перетворитися на «Заступник головного бухгалтера». Код КП для всіх цих професій буде однаковий – 1231.

Похідні слова з додатка В можуть використовуватися:


 1. зі збереженням галузевої та функціональної приналежності;
 2. зі збереженням кваліфікаційних вимог;
 3. з виключенням дублювання. Наприклад, за допомогою похідного слова не можна створити професію «Головний економіст» з кодом професії «Економіст». Адже в Класифікаторі професій уже є професійна назва «Головний економіст» з кодом КП 1231.


В окремих випадках за потреби позначення видів робіт за певною професією (професійною назвою роботи) роботодавець може застосовувати похідні слова «Виконувач окремих робіт». Конкретна деталізація робіт визначається роботодавцем у посадовій інструкції або трудовому договорі.


Похідні слова «Виконувач окремих робіт» застосовуються до професійних назв робіт 5-8 Розділів КП, якщо це не суперечить КП за умови, що до працівників за цими професіями (професійними назвами робіт) не визначаються особистісні, спеціальні та/чи специфічні вимоги.


Правило 3. Назви професій можуть бути розширені термінами та словами, які уточнюють місце роботи, виконувані роботи, сферу діяльності за умови дотримання лаконічності викладення, якщо інше не передбачено у КП чи відповідних законодавчо-правових актах

Приклад 1: «Менеджер (управитель) із збуту» може перетворитися на «Менеджер із збуту курячої продукції». Код КП для всіх цих професій буде однаковий – 1475.4.
Приклад 2: «Директор (начальник, інший керівник) підприємства» може перетворитися на «Директор з економічних питань». Код КП для всіх цих професій буде однаковий – 1210.1.

Правило 4. У Класифікаторі професій професійні назви робіт наводяться у чоловічому роді, окрім назв, які застосовуються виключно у жіночому роді (друкарка, економка, нянька, покоївка, сестра-господиня, швачка).


За потребою окремої працівниці професійні назви робіт можуть бути адаптовані для означення жіночої статі особи, яка виконує відповідні роботи (приклад, «Редактор» – «Редакторка»). Але це може мати певні наслідки щодо прав на пільги й компенсації згідно з чинним законодавством, про що слід попередити працівницю (лист Мінекономіки від 10.11.2020 № 4703-06/67371-09).


Згідно з іншою думкою Мінекономіки, висловленою у листі від 09.10.2020 № 3512-06/61698-07, в штатному розписі та в трудовій книжці працівниці назва посади має бути зазначена без адаптації до статі, адже ще потрібно внести відповідні зміни до інших нормативно-правових актів.


Правило 5. Окремі професійні назви робіт у Класифікаторі професій записано з використанням дужок


У дужках, відповідно до прийнятої структури Класифікатора професій, може визначатися:


 1. споріднена (однотипна) професійна назва роботи, яка може застосовуватися окремо в межах даної класифікаційної групи.
Приклад 1: Професійна назва роботи «Ювелір (ювелір-модельєр)» може перетворитися на «Ювелір» або «Ювелір-модельєр»;
Приклад 2: Професійна назва роботи «Молодша медична сестра (санітарка, санітарка-прибиральниця, санітарка-буфетниця та інші)» може перетворитися на «Санітарка» або «Санітарка-прибиральниця».
 1. загальноприйнятий іншомовний синонім професійної назви роботи, що застосовується у професійно-класифікаційних стандартах інших країн, що може використовуватися як самостійна або альтернативна професійна назва роботи.
Приклад 1: Професійна назва роботи «Менеджер (управитель) з персоналу» може перетворитися на «Управитель з персоналу» або «Менеджер з персоналу»;
Приклад 2: Професійна назва роботи «Фахівець з методів розширення ринку збуту (маркетолог)» може перетворитися на «Маркетолог» або «Фахівець з методів розширення ринку збуту»;
Приклад 3: Професійна назва роботи «Начальник доку (докмейстер)» може перетворитися на «Докмейстер» або «Начальник доку».
 1. вид економічної діяльності або напрям використання професійної назви роботи, наприклад науковий співробітник (інтелектуальна власність), інженер-технолог (металургія), машиніст бульдозера (гірничі роботи);
 2. складова професійної назви роботи, наприклад директор установи (підприємства, організації) культури (кінотеатру, кіновідеопрокату, кіностудії та інші).


У більшості випадків професійна назва роботи, яка містить запис у дужках, у разі застосування на практиці потребує конкретного визначення, наприклад маркетолог, кінооператор бортовий, докмейстер.


Правило 6. Не можна створювати назву професії з двох слів, використовуючи дефіс, крім випадків, передбачених у Класифікаторі професій


Водночас Мінсоцполітики у листі від 19.10.2017 № 2599/0/101-17 зазначає, що подвійні назви посад, передбачені у Класифікаторі професій, поєднують в одній назві роботи дві (три) інших за умови їхньої подібності, суміжності та/або приналежності, як правило, до одного розділу Класифікатора професій, наприклад заступник директора департаменту – начальник відділу (код 1229.1), інженер-конструктор машин та устаткування сільськогосподарського виробництва (код 2149.2), лікар-вірусолог (код 2225.2) тощо. У цьому випадку кодування подвійних назв посад здійснюється за першою складовою.


Звертаємо увагу: професійна назва роботи «бухгалтер-касир» не передбачена чинним Класифікатором професій і не може бути використана у штатних розписах підприємств. На цю помилку вказує Мінсоцполітики у листі від 25.04.2013 № 336/13/155-13.

Як вчинити у ситуації, коли працівник виконує обов'язки за двома професіями одночасно?

У цьому випадку, трудовий договір з працівником слід укладати за основною посадою, на якій він буде виконувати найбільший обсяг роботи


Щодо інших робіт, які виконує цей співробітник, є кілька варіантів оформлення залежно від обсягу додаткових робіт, зокрема:


 1. додаткові роботи можуть бути включені до посадових обов'язків працівника, і це має бути прописано в його посадовій інструкції;
 2. працівник може виконувати додаткові роботи за сумісництвом – у вільний від основної роботи час.


Висновки


 1. Назва посади у штатному розписі має відповідати Класифікатору професій. Якщо посаду скасовано, то необхідно відкоригувати штатний розпис, а працівникам, які обіймали таку посаду, запропонувати переведення на іншу посаду з-поміж наявних у Класифікаторі професій.
 2. Назви професій можуть бути розширені за допомогою похідних слів з додатка В.
 3. Назви професій можуть бути розширені термінами та словами, що уточнюють місце роботи, виконувані роботи та сферу діяльності.
 4. В Класифікаторі професійні назви робіт наводяться в чоловічому роді, крім назв, які застосовуються виключно в жіночому роді (економка, нянька, покоївка, сестра-господиня, швачка). Роботодавець може вносити записи про назву роботи в кадрову документацію працівника для визначення жіночої статі особи (за потребою).
 5. Не можна створювати назву професії з двох слів, використовуючи дефіс, крім випадків, передбачених у Класифікаторі професій.


Анастасія ШЕВЧЕНКО, редактор kadroland