Навчання з питань охорони праці: види та організація

Якісне навчання з питань охорони праці – одна із складових організації безпечних умов праці на робочих місцях, особливо при виконанні робіт та експлуатації машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки. А безпека на робочих місцях – це запорука збереження життя, здоров’я і працездатності людини в процесі трудової діяльності


Вимоги законодавства щодо навчання з охорони праці


Порядок проведення навчання і перевірки з питань охорони праці регламентуються Типовим положенням про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженим наказом Держнаглядохоронпраці від 26.01.2005 № 15, НПАОП 0.00-4.12-05 (зі змінами внесеними згідно з наказом Мінсоцполітики № 140 від 30.01.2017), та встановлює порядок навчання та перевірки знань з питань охорони праці посадових осіб та інших працівників у процесі трудової діяльності.


Працівники під час прийняття на роботу і в процесі роботи, проходять на підприємстві за рахунок роботодавця інструктажі, навчання та перевірку знань з питань охорони праці, надання домедичної допомоги потерпілим від нещасних випадків, а також правил поведінки в разі виникнення аварії (п. 3.1 Положення № 15).


Навчання та перевірку знань з питань охорони праці роботодавець проводить з урахуванням специфіки виробництва та вимог актів, що діють виключно в межах даного підприємства (п. 3.2 Положення № 15).


Перед перевіркою знань з питань охорони праці на підприємстві для працівників організовують навчання: лекції, семінари та консультації (п. 3.7 Положення № 15).


Навчання в навчальному центрі чи на підприємстві


Тут головним постає питання ефективності навчання. Для фахівців у сфері охорони праці не секрет, що в більшості навчальних центрів навчання є формальним, ви сплачуєте кошти і отримуєте посвідчення та витяги з протоколів без самого навчання. Крім того у навчальних центрах можна купити посвідчення по будь-якій професії, посаді та видам робіт. Деяких роботодавців така ситуація влаштовує, їм так простіше. Але все це закінчується нещасними випадками та каліцтвом працівників.


Тому краще організовувати навчання на підприємстві, залучаючи найкращих фахівців, які мають не тільки досвід, а й навички коучинга і вміють гарно подавати матеріал.


Методи ефективного навчання


Для організації ефективних методів можна застосовувати піраміду запам’ятовування. Така піраміда відображає пасивні та активні методи навчання.Під час лекції запам’ятовується всього лише 5% матеріалу, читання – 10%, демонстрація матеріалу запам’ятовується на 30%, дискусія на 50%. Тобто, дискусія в 10 разів ефективніше лекції. І це цілком логічно.


Якщо лектор буде просто читати свою доповідь, половина слухачів через хвилину розглядатиме якісь речі на столі, інші почнуть міркувати, куди вони підуть повечеряти після закінчення лекції. Працівників треба зацікавити. Адже набагато цікавіше, коли є зворотний зв’язок. Коли викладач чи тренер виявляє свою зацікавленість тими проблемами, які турбують працівників, які є актуальними саме на їхніх робочих місцях. Ця піраміда чітко демонструє ефективність різних методів навчання. Слухачів необхідно зацікавити, а потім залучати до діалогу, обговорення та зворотного зв’язку.


Як ефективно проводити навчання


Наочні матеріали, тон промови. Погодьтеся, якщо лектор «бубонить» собі під ніс, чи монотонно читає інструкції, слухачі почнуть засинати.

Порада! Навчання повинні проводити найкращі спеціалісти підприємства, найкращі викладачі. Згідно проведеного аналізу кращі результати в тих, хто вміє гарно і якісно подати інформацію

Активна участь слухачів. Тобто треба вийти з ролі лектора. Необхідно запитувати, чи слухачі вас розуміють, необхідно підвищувати їхню впевненість у собі. Будь-який негатив однозначно дуже сильно впливає на людей і відповідно на якість навчання.


Атмосфера в приміщенні. Це стосується і інтер’єру, і освітлення, зручності стільців, як видно викладача і наочні матеріали, чи не заважають звуки працюючого обладнання. Якщо лектор проводить навчання, а поруч працює п’ять станків, чи перфоратор, ви самі розумієте, як слухачі будуть слухати і чи почують вони щось взагалі.


Позитивні емоції. Охорона праці – це серйозні речі, але викладачеві не потрібно бути суворим. Не потрібно вдавати з себе поліцейського. На позитиві інформація сприймається краще, і навчальний матеріал буде запам’ятовуватися в більш глибоких відділах пам’яті.

   

Планування навчання. Наприклад, чи може бути ефективним навчання працівників, які перед цим відпрацювали зміну у 12 годин, а потім йдуть вчитися. Чи перед роботою, замість відпочинку, треба щось слухати. Відразу негатив, небажання і, звичайно, низька ефективність навчання. Лектор повинен прийти заздалегідь і перевірити, чи є все необхідне. Навіть відсутність маркера чи крейди, або ганчірки, можуть суттєво вплинути на хід навчання. Також необхідно перевірити презентацію.

 

Розробка Положення про навчання з питань охорони праці на підприємстві


Для організації якісного навчання важливо, щоб документ, який його регламентує, теж був якісним. Цим документом є Положення підприємства про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці.


Положення повинно враховувати специфіку виробництва та бути написане зрозумілою для працівників мовою (п. 3.2 Положення № 15).


Важливо надати проєкт Положення керівникам структурних підрозділів, головним фахівцям підприємства (головному механіку, енергетику, технологу тощо) та безпосереднім керівникам робіт для можливого внесення до нього змін та доповнень. Дати їм певний час для надання своїх зауважень та пропозицій. За необхідності внести поправки, і тільки тоді запускати таке Положення в роботу.


Великою помилкою буде призначати відповідальних за розробку локальних документів з охорони праці підприємства одну людину, а на підприємствах у переважній більшості – це начальник служби охорони праці (СОП). На нього і покладають основний тягар. Уявлення про те, що забезпечення охорони та безпеки праці – це тільки справа СОП, гальмує розвиток культури безпеки на підприємстві.

Розробка локальних актів підприємства – це командна робота!

Якщо СОП просто спустить Положення зверху чи під тиском керівника, система не запрацює, або буде працювати погано і не ефективно. Так, це буде документ, написаний з урахуванням вимог НПАОП, але без урахування ситуацій на робочих місцях.


Підвищення рівня навчання працівників з питань охорони та безпеки праці залежить не тільки від свідомості і дисциплінованості самих працівників, а й від здатності керівників вміло організувати процес навчання. Дуже важлива кваліфікація та відповідна компетенція тренерів і викладачів. 

Увага! Якщо у вас не вистачає часу на навчання, ви будете витрачати час на розслідування нещасних випадків!

Висновки


  1. Навчання ефективніше проводити на підприємстві.
  2. Для ефективного навчання необхідні: наочні матеріали, тон промови, активна участь слухачів, атмосфера в приміщенні, позитивні емоції, планування.
  3. Положення про навчання підприємства – спільний продукт кращих фахівців, має бути написане зрозумілою для працівників мовою.


Володимир ДРОЗД, сертифікований експерт ESOSH, сертифікований аудитор з охорони праці


Шаблони та зразки документів:


Положення про порядок проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці

Наказ про затвердження Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці


Статті на тему:


Служба охорони праці: хто (не)може виконувати функції

Кому та що загрожує за порушення вимог охорони праці

Охорона праці на підприємстві: обов’язкові документи та відповідальні особи

Обов’язки з охорони праці: чи можна покласти на кадровика


Відео на тему:


Кому та що загрожує за порушення вимог охорони праці