Документальне підтвердження для звільнення за станом здоров'я

Звільнення за невідповідність займаній посаді через стан здоров'я відбувається у випадку, коли працівник відмовляється від переведення на іншу роботу або якщо немає відповідних вакансій

Які документи підтверджують факт неможливості виконання працівником роботи за станом здоров’я?

Нагадаємо, що трудовий договір може бути розірваний роботодавцем, зокрема, у випадках виявленої невідповідності працівника займаній посаді або виконуваній роботі внаслідок стану здоров'я, які перешкоджають продовженню даної роботи (п. 2 ч. 1 ст. 40 КЗпП).


Відповідно до Порядку розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця у зв’язку з виявленням невідповідності працівника займаній посаді за станом здоров’я за наявності в нього права на призначення дострокової пенсії за віком, затвердженого постановою КМУ від 27.12.2022 №1449, невідповідність працівника займаній посаді за станом здоров’я може бути підтверджена:


  1. довідкою закладу охорони здоров’я, яка містить інформацію про заключний висновок лікарсько-консультативної комісії щодо зміни місця роботи, зазначену в журналі запису висновків такої комісії;
  2. повідомленням роботодавцю щодо групи інвалідності та її причини або випискою з акта огляду МСЕК, або індивідуальною програмою реабілітації;
  3. медичною довідкою про проходження попереднього (періодичного) медичного огляду працівника певної категорії, виданою комісією з проведення медичних оглядів закладів охорони здоров’я.


На підставі одного з цих документів, роботодавець зобов’язаний вжити заходів для переведення працівника за його згодою на іншу роботу тимчасово чи без обмеження строку за наявності відповідних вакансій або у разі відсутності відповідних вакансій скласти про це акт.

У разі відмови працівника від переведення, його може бути звільнено «у зв’язку з виявленою невідповідністю займаній посаді за станом здоров’я». Однак на це роботодавець має отримати згоду від профспілки чи профспілкового представника

Джерело: Держпраці