Військовий облік на підприємстві: ТОП-5 запитань та відповідей

Ведення військового обліку працівників – один з обов’язків роботодавця. У осіб, які займаються веденням цього обліку, виникає дуже багато запитань щодо практичного застосування вимог законодавства, що регулюють ведення військового обліку. У цій консультації ми розглянемо та надамо відповіді на п’ять запитань, які виникають найчастіше


Запитання 1. Що необхідно зробити у разі звільнення військовозобов’язаного працівника?

З підприємства звільняється військовозобов’язаний працівник. Що у цьому випадку слід зробити підприємству відносно військового обліку?

При оформленні звільнення такого працівника роботодавцю необхідно, крім виконання загальних вимог, передбачених КЗпП, виконати також приписи Порядку № 1487.


Тож необхідно виконати наступне:


1. Повідомити Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки (далі – ТЦК) про звільнення такого працівника. Для цього в ТЦК подається повідомлення за формою, наведеною у додатку 4 до Порядку № 1487. Строк для подання цього повідомлення – 7 днів з дати звільнення працівника (п. 34 Порядку № 1487).


2. Внести зміни до Списків персонального військового обліку (далі – Списки), а також до відомості оперативного обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів. Зміни в ці документи вносяться протягом 5 днів з дати звільнення працівника (п. 42 Порядку № 1487). Нагадаємо, що:


 1. списки ведуться за формою, наведеною у додатку 5 до Порядку № 1487;
 2. відомості оперативного обліку призовників, військовозобов’язаних і резервістів – за формою, наведеною у додатку 12 до Порядку № 1487.


У разі звільнення працівника у графі 17 списку відповідної групи необхідно вказати реквізити наказу про звільнення, а в графі 18 – реквізити повідомлення, яке подано до ТЦК про звільнення працівника. Також, згідно з приміткою 2 до форми Списків, у разі звільнення з роботи військовозобов’язаного, резервіста у списках робиться відмітка «Звільнено».


Запитання 2. Як діяти у разі отримання розпорядження ТЦК про вручення працівнику повістки?

Підприємство отримало розпорядження ТЦК щодо оповіщення працівника про його виклик до ТЦК. Які дії у цьому випадку повинен виконати роботодавець?

Роботодавець зобов’язаний оповіщати на вимогу районних (міських) ТЦК своїх працівників (призовників, військовозобов’язаних та резервістів) про їх виклик до відповідних ТЦК. Це передбачено п. 34, 47 Порядку № 1487.


Отримавши таке розпорядження, роботодавцю необхідно виконати наступне:


1. Переконатися, що вимоги ТЦК щодо оповіщення працівника оформлені з дотриманням законодавства. Правила, що стосуються таких вимог, передбачені п. 47 Порядку № 1487. Таким чином, розпорядження ТЦК про оповіщення працівника повинно бути оформлене відповідно додатку 13 до Порядку № 1487, а щодо призовників – відповідно додатку 17 до Положення № 352. Розпорядження має бути завірене підписом керівника відповідного органу та печаткою.


Отже, якщо розпорядження ТЦК відповідає цим критеріям, підприємство повинне його виконати.

Зверніть увагу, що телефонні повідомлення, або повідомлення за допомогою альтернативних способів (месенджери, електронна пошта тощо) не вважаються законними способами направлення розпорядження роботодавцю

2. Видати відповідний наказ про оповіщення працівника. Такий наказ складається у довільній формі з дотриманням вимог законодавства щодо обов’язкових реквізитів наказу.


3. Ознайомити працівника з виданим наказом під особистий підпис.


4. Вручити працівнику повістку про явку за викликом ТЦК (за наявності). Зазначимо, що не завжди разом з розпорядженням ТЦК направляє повістки. Якщо разом з розпорядженням підприємством була отримана повістка, то слід не тільки ознайомити працівника з наказом, а й вручити повістку під особистий підпис.


5. Повідомити ТЦК про здійснене оповіщення. Відповідно п. 47 Порядку № 1487 необхідно надіслати до відповідного ТЦК копію наказу у триденний строк з дня отримання розпорядження.

Що слід зробити роботодавцю, якщо працівник відмовляється ознайомлюватися з наказом та отримувати повістку?

У разі, якщо працівник відмовляється від підпису в наказі або від отримання повістки, роботодавцю необхідно скласти про це відповідний акт, та повідомити про цей факт ТЦК. Відповідно п. 34 Порядку № 1487 роботодавець повинен інформувати ТЦК про призовників, військовозобов’язаних та резервістів, які порушують правила військового обліку, для притягнення їх до відповідальності згідно із законом.

Як бути, якщо отримано розпорядження про оповіщення відносно працівника, який знаходиться у відпустці, або на лікарняному?

Якщо здійснення оповіщення працівника неможливе з об’єктивних обставин: відсутність працівника у зв’язку з перебуванням у відпустці, відрядженні, або тимчасовою непрацездатністю, роботодавцю необхідно письмово повідомити про цей факт ТЦК та додати до такого повідомлення витяг або копію наказу (розпорядження) – п. 47 Порядку № 1487.


Запитання 3. Яка послідовність дій роботодавця у разі звільнення особи, відповідальної за ведення військового обліку?

З підприємства звільняється працівник, який був відповідальний за ведення військового обліку. У які терміни та яким чином слід повідомити про цей факт ТЦК?

Якщо звільняється працівник, який був відповідальним за ведення військового обліку, роботодавцю необхідно спочатку визначитися з тим, хто буде новою відповідальною особою за ведення цього обліку, та видати відповідний наказ.


Далі, необхідно повідомити ТЦК про звільнення відповідальної особи та призначення нової.


Таке повідомлення подається за формою, наведеною в додатку 1 до Порядку № 1487 протягом 7 днів з дати відання відповідного наказу (п. 13 Порядку № 1487). У нашому випадку відлік цього строку здійснюється від дати видання наказу про звільнення відповідальної особи та дати видання наказу про призначення нової відповідальної особи.


Нагадуємо, що відповідно п. 8 Порядку № 1487 на підприємствах, в установах та організаціях військовий облік покладається на працівників служби персоналу, або служби управління персоналом. Якщо ж на підприємстві немає такої служби, тоді обов’язки з ведення військового обліку покладаються на особу, яка веде на підприємстві кадровий облік (наприклад, діловод, секретар, бухгалтер).


Запитання 4. Підприємство не вело військовий облік: яка відповідальність?

Підприємство до теперішнього часу не вело військовий облік. Тільки зараз керівництвом було прийняте рішення про організацію ведення військового обліку. Яка відповідальність може бути застосована, та з чого слід почати в налагодженні процесу ведення військового обліку?

За відсутність на підприємстві військового обліку на посадових осіб підприємства може бути накладений адміністративний штраф на підставі ст. 2101 КУпАП. Ця стаття передбачає відповідальність за порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Саме до такого законодавства відноситься ведення військового обліку.


В розглянутому випадку штраф може бути накладений на керівника підприємства. Адже, відповідно п. 8 Порядку № 1487 організація військового обліку на підприємствах, в установах та організаціях покладається на відповідних керівників.


Стаття 2101 КУпАП передбачає застосування штрафу в особливий період (а воєнний стан належить до особливого періоду) в розмірі від 300 до 500 НМДГ (від 5 100 до 8 500 грн). Застосовувати цей адміністративний штраф уповноважені ТЦК (ст. 235 КУпАП).

Організацію ведення військового обліку слід почати з призначення керівником особи, відповідальної за ведення військового обліку.


Далі, при організації військового обліку рекомендуємо звернути увагу на такі основні напрями військового обліку:


 1. затвердження на підприємстві Правил військового обліку та ознайомлення з ними працівників;
 2. перевірка у працівників, що підлягають персональному військовому обліку військово-облікових документів під час прийняття на роботу. Якщо раніше такі документи не перевірялися, видайте зараз наказ про пред’явлення всіма такими працівниками відповідних документів;
 3. складання, затвердження та звіряння Списків персонального військового обліку, Відомостей оперативного обліку призовників, військовозобов’язаних і резервістів, та формування справ до Списків;
 4. інформування ТЦК про прийняття на роботу, звільнення та зміну облікових даних працівників, що підлягають військовому обліку.


Запитання 5. Які документи слід перевірити у нового працівника?

Які саме військово-облікові документи зобов’язана пред’явити особа, яка підлягає військовому обліку при працевлаштуванні на роботу? Які категорії працівників підлягають персональному військовому обліку?

Обов’язок роботодавця перевірити у працівника, що підлягає персональному військовому обліку, військово-облікові документи під час прийняття на роботу, передбачений ст. 24 КЗпП та п. 34 Порядку № 1487.


Перелік військово-облікових документів наведено у п. 20 Порядку № 1487. Залежно від категорії працівника таким документом є:


 1. посвідчення про приписку до призовної ділянки – для призовників;
 2. військовий квиток або тимчасове посвідчення військовозобов’язаного – для військовозобов’язаних;
 3. військовий квиток – для резервістів.


Взяттю на персональний військовий облік підлягають наступні громадяни України (п. 21 Порядку № 1487):


 1. призовники віком від 16 (у рік досягнення 17-річного віку) до 27 років;
 2. військовозобов’язані та резервісти, які не досягли граничного віку перебування в запасі.


Граничний вік перебування у запасі визначається відповідно до ст. 28 Закону № 2232. Загальне правило – це вік до 60 років, але для осіб вищого офіцерського складу граничний вік перебування в запасі – до 65 років.


Жінки підлягають військовому обліку в наступних випадках:


 1. в обов’язковому порядку – якщо вони мають медичну або фармацевтичну спеціальність;
 2. за їх власним бажанням – якщо вони мають спеціальність та/або професію, споріднену відповідній військово-обліковій спеціальності зі списку, затвердженого наказом Міноборони № 313.
Зверніть увагу. Жінки, які здобули освіту за медичною або фармацевтичною спеціальністю, та не перебували на військовому обліку в ТЦК й не отримували військово-обліковий документ до набуття чинності Порядком № 1487 (до 05.01.2023), можуть працевлаштуватися на роботу як невійськовозобов’язані до кінця 2026 року (п. 51 Порядку № 1487). Керівник підприємства, який приймає на роботу таких жінок, повинен повідомити про них ТЦК

Висновки


 1. У разі звільнення працівника, щодо якого ведеться військовий облік, необхідно повідомити про це ТЦК протягом 7 днів, а також внести зміни до Списків протягом 5 днів.
 2. При отриманні належним чином оформленого розпорядження ТЦК про оповіщення працівника, роботодавець зобов’язаний видати наказ, ознайомити з ним працівника, вручити працівнику повістку, та повідомити ТЦК у 3-денний строк.
 3. Про зміну особи, відповідальної за ведення військового обліку необхідно повідомити ТЦК протягом 7 днів.
 4. За відсутність військового обліку на підприємстві до керівника може бути застосований адміністративний штраф на підставі ст. 2101 КУпАП.
 5. При оформленні прийняття на роботу, роботодавець зобов’язаний перевірити військово-обліковий документ військовозобов’язаного, резервіста або призовника.


Нормативно-правове забезпечення


КЗпП – Кодекс законів про працю України від 10.12.1971.

КУпАП – Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.1984 № 8073-X

Закон № 2232 – Закон України від 25.03.1992 № 2232-XII «Про військовий обов'язок і військову службу».

Порядок № 1487 – Порядок організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних і резервістів, затверджений постановою КМУ від 30.12.2022 № 1487.

Положення № 352 – Положення про підготовку і проведення призову громадян України на строкову військову службу та прийняття призовників на військову службу за контрактом, затверджене постановою КМУ від 21.03.2002 № 352.

Наказ № 313 – Наказ Міноборони «Про затвердження Переліку спеціальностей та/або професій, споріднених з відповідними військово-обліковими спеціальностями, після одержання яких жінки беруться на військовий облік військовозобов’язаних та Переліку спеціальностей та/або професій, споріднених з відповідними військово-обліковими спеціальностями» від 11.10.2021 № 313.


Оксана КОВАЛЬЧУК, редактор kadroland