Законодавство не містить заборони на виконання дистанційної роботи за кордоном

Працівник, який через загрозу для життя та здоров'я під час воєнного стану виїхав за кордон і має технічну можливість виконувати свої трудові обов'язки дистанційно за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій, отримує заробітну плату відповідно до умов, встановлених у трудовому договорі

Чи може працівник, який працює дистанційно, виконувати свої трудові обов’язки за кордоном?

Відповідно до ч. 1 ст. 60-2 КЗпП дистанційна робота – це форма організації праці, за якої робота виконується працівником поза робочими приміщеннями чи територією власника або уповноваженого ним органу, в будь-якому місці за вибором працівника та з використанням інформаційно-комунікаційних технологій.

При цьому законодавство не містить заборони виконання такої дистанційної роботи за кордоном

Тому відповідно у випадку, коли працівник у зв’язку з небезпекою для життя і здоров’я під час дії воєнного стану виїхав за межі країни і має технічну можливість виконання трудових функцій дистанційно з використанням інформаційно-комунікаційних технологій, йому здійснюється виплата заробітної плати відповідно до умов, встановлених у трудовому договорі, за фактично виконану роботу (відпрацьований час).

У табелі обліку відображається фактично відпрацьований працівником час

Джерело: Держпраці