Порядок прийняття на роботу голови первинної профспілкової організації

Фахівці Департаменту правового захисту апарату Федерації профспілок України розповіли про порядок прийняття на роботу голови первинної профспілкової організації (далі — ППО).

У ФПС підкреслили: у статуті чи положенні профспілки повинна міститись інформація щодо порядку обрання та звільнення голови ППО.


Зазвичай, після проведення виборів відповідно до норм Статуту (положення) на загальних зборах профспілки обирається голова ППО. Загальні збори профспілки також повинні визначити умови, на яких виконуватиме свої повноваження голова ППО та умови його оплати, зазначивши це у протоколі.


За умови коли у протоколі загальних зборів профспілки після проведення виборів і обрання голови ППО визначено, що голова ППО здійснюватиме свої повноваження «на громадських засадах», тобто без оформлення трудових відносин і виплати заробітної плати, то у такому випадку трудові відносини не виникають і свої функції голова ППО буде здійснюватиме на підставі Статуту (положення).


Якщо на засіданні загальних зборів профспілки прийнято рішення про укладення трудового договору з головою ППО, то у протоколі визначаються умови роботи, розмір оплати тощо.


Відомості про трудову діяльність голови ППО вносять до Реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування, до якого вноситься інформація про професійну назву роботи, посаду, в обов’язковому порядку із зазначенням відповідного коду ЗКППТР в Класифікаторі професій.


Джерело: ФПС України