Як оскаржити штраф ТЦК й наскільки це реально

ТЦК може накладати штрафи і на військовозобов’язаних, які порушують Правила військового обліку, і на посадових осіб, які винні у порушенні законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію, зокрема, винні у неналежному веденні військового обліку. Як оскаржити штраф ТЦК, куди і в які строки подавати документи – далі в публікації


Постанова про накладення штрафу: алгоритм дій ТЦК по закону і на практиці


За порушення правил обліку військовозобов’язаних на підприємстві відповідальні особи можуть бути притягнуті до адміністративної відповідальності.


Відповідно до п. 9 Положення про ТЦК справи про адміністративні правопорушення розглядають територіальні центри комплектування.

Приклад. ТЦК надіслало на підприємство розпорядження щодо оповіщення працівника про виклик до ТЦК. Відповідальна особа не виконала цієї вимоги

Наслідки. Насамперед, ТЦК, маючи намір накласти штраф на винну посадову особу, повинен повідомити таку особу про час і місце розгляду справи, адже відповідно до ст. 268 КпАП, справа повинна обов’язково розглядатися в присутності особи, яка притягається до адміністративної відповідальності. Справа може бути розглянута і без її присутності, але лише у випадках, коли є дані про своєчасне сповіщення особи про місце і час розгляду справи і якщо від неї не надійшло клопотання про відкладення розгляду справи.


На практиці ТЦК дуже часто забуває повідомити особу про розгляд справи, або повідомляє так, що особа, яка притягається до відповідальності, не отримує цього повідомлення.


Незабезпечення повідомлення особи про дату, час і місце розгляду справи веде до порушень прав особи. А це, в свою чергу, впливає на законність прийнятого рішення.


Таким чином, постанова про накладення штрафу може та повинна бути оскаржена.


Оскарження постанови про накладення штрафу


Для оскарження постанови про накладення штрафу слід звернутися з адміністративним позовом до районного чи міського суду за місцем реєстрації особи або за місцезнаходженням ТЦК. Цей позов треба подати протягом 10 днів з дня винесення постанови. А якщо сталося так, що про винесення постанови особа дізналася запізно і вже не встигає дотриматися 10-денного строку на оскарження, то разом з позовом слід подати заяву про поновлення строку на оскарження.


Вимоги до позовної заяви наведені в ст. 160 Кодексу адміністративного судочинства. Відповідно до норм вказаної статті позовна заява може бути складена шляхом заповнення бланка позову, наданого судом. А на прохання позивача службовцем апарату адміністративного суду може бути надана допомога в оформленні позовної заяви.


Якщо відсутні інші аргументи для оскарження постанови ТЦК про накладення штрафу, можна скористатися «залізним» аргументом про порушення прав особи у зв’язку із неповідомленням про дату, час і місце розгляду справи.

Приклад аргументації доказу порушення процедури повідомлення

«Справа про адміністративне правопорушення повинна розглядатися в присутності особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, і може бути розглянута без її присутності лише у випадках, коли є дані про своєчасне її сповіщення про місце і час розгляду справи.


Мене не було повідомлено про розгляд справи. Вважаю, що розгляд справи без моєї присутності призвів до порушення моїх прав, а саме позбавив права знайомитися з матеріалами справи, давати пояснення, подавати докази, заявляти клопотання, користуватися юридичною допомогою адвоката. Як наслідок, не було з’ясовано, чи підлягаю я адміністративній відповідальності, чи є обставини, що пом`якшують чи обтяжують відповідальність, а також не було з`ясовано інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи. У зв’язку з цим не було забезпечено всебічне, повне і об`єктивне з`ясування обставин справи та вирішення її в точній відповідності з законом (ст. 245 КУпАП).


Вказана сукупність порушень вплинула на законність результатів розгляду.»


Слід зазначити, що суди досить критично реагують на порушення процедури повідомлення і скасовують постанови про накладенні штрафів, навіть в тих випадках, коли особа фактично винна у вчиненні правопорушення. Тобто, у випадках, коли ТЦК забуває повідомити особу про час і місце розгляду справи, суди практично завжди стають на бік скаржників та скасовують протиправні постанови.


Таким чином, усім військовозобов’язаним варто оскаржувати незаконні постанови про накладення штрафів за статтями 210 та 2101 КпАП, адже ТЦК можуть звертаються до органів Національної поліції щодо доставлення до ТЦК осіб, які вчинили такі адміністративні правопорушення.


Нормативно-правове забезпечення


КпАП - Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.1984 № 8073-X.

Кодексу адміністративного судочинства - Кодекс адміністративного судочинства України від 06.07.2005 № 2747-IV.

Правила військового обліку - Порядок організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів, затверджений постановою КМУ від 30.12.2022 № 1487.

Положення про ТЦК - Положення про територіальні центри комплектування та соціальної підтримки, затверджене постановою КМУ від 23.02.2022 № 154.


Джерело: kadroland.com


Статті по темі:


Звіряння з ТЦК: коли і як виконати підприємству

Неявка по повістці ТЦК: штрафи та інші види відповідальності

Документи з військового обліку-2024: які (не) подавати до ТЦК

Перевірки ТЦК: питання та періодичність