«Спрощенці» в трудових відносинах мають право на відпустки

Працівникам в умовах спрощеного режиму надаються щорічні оплачувані відпустки та відпустки без збереження заробітної плати. Всі інші види відпусток, передбачені законодавством, надаються відповідно до законодавства.

Чи має право працівник в умовах спрощеного регулювання трудових відносин на відпустки?

В умовах спрощеного режиму щорічні оплачувані відпустки та відпустки без збереження заробітної плати надаються працівникам відповідно до порядку та умов, визначених ст. 79, 84, 115 КЗпП, з урахуванням таких особливостей:


  1. на прохання працівника щорічна відпустка може бути поділена на частини будь-якої тривалості або надана повної тривалості з урахуванням встановлених КЗпП норм тривалості щорічних відпусток;
  2. за сімейними обставинами та з інших причин працівнику може надаватися відпустка без збереження заробітної плати за згодою сторін на термін більший ніж 30 календарних днів на рік, якщо така умова передбачена трудовим договором;
  3. заробітна плата працівникам за весь час щорічної відпустки виплачується до початку відпустки, якщо інше не передбачено трудовим або колективним договором.


Всі інші види відпусток, передбачені законодавством, надаються відповідно до законодавства.


Джерело: Держпраці