Воєнний стан не звільняє роботодавців від обов'язку своєчасно виплачувати зарплату

Вимоги щодо строків виплати зарплати діють навіть під час воєнного стану. Роботодавці мають виплачувати зарплату в строки, встановлені в колективному договорі або внутрішньому акті. Єдина поважна причина для затримки – бойові дії

Держпраці, посилаючись на ч. 5 ст. 97 КЗпП, зазначає, що оплату праці працівників здійснюють в першу чергу.


Нагадуємо, заробітна плата виплачується працівникам (ст. 115 КЗпП та ст. 24 Закону про оплату праці):


  1. регулярно в робочі дні;
  2. у строки, встановлені колективним договором або нормативним актом роботодавця, погодженим з виборним органом первинної профспілкової організації чи іншим уповноваженим на представництво трудовим колективом органом;
  3. не рідше двох разів на місяць через проміжок часу, що не перевищує шістнадцяти календарних днів;
  4. не пізніше семи днів після закінчення періоду, за який здійснюється виплата.


Відповідно до ст.10 Закону України від 15.03.2022 №2136-IX «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану»:


  1. заробітна плата виплачується працівнику на умовах, визначених трудовим договором;
  2. роботодавець повинен вживати всіх можливих заходів для забезпечення реалізації права працівників на своєчасне отримання заробітної плати;
  3. роботодавець звільняється від відповідальності за порушення зобов’язання щодо строків оплати праці, якщо доведе, що це порушення сталося внаслідок ведення бойових дій або дії інших обставин непереборної сили.
Звільнення роботодавця від відповідальності за несвоєчасну оплату праці не звільняє його від обов’язку виплати заробітної плати

У Держпраці зауважили, що єдина поважна причина для не виплати зарплати у строки зафіксована у ст. 10 Закону № 2136:

У разі неможливості своєчасної виплати заробітної плати внаслідок ведення бойових дій, строк виплати заробітної плати може бути відтермінований до моменту відновлення діяльності підприємства

Джерело: Держпраці