Трансформація строкового трудового договору в безстроковий

Якщо термін строкового трудового договору закінчився і сторони не вимагають його припинення, він стає безстроковим

Чи продовжується дія строкового трудового договору, якщо після його закінчення трудові відносини тривають?

У Держпраці роз’яснили, що, відповідно до ст. 39-1 КЗпП, якщо після закінчення строку трудового договору трудові відносини фактично тривають, і жодна із сторін не вимагає їх припинення, дія цього договору вважається продовженою на невизначений строк.


Нагадаємо, що припинення трудового договору у зв`язку із закінченням строку його дії не потребує заяви чи будь-якого волевиявлення працівника. Роботодавець також не зобов`язаний попереджати або в інший спосіб інформувати працівника про майбутнє звільнення за п. 2 ст. 36 КЗпП.


В останній день дії строкового трудового договору роботодавець зобов’язаний видати наказ про звільнення, ознайомити з ним працівника та провести процедуру звільнення, зокрема, надати копію наказу про звільнення та остаточно розрахуватися з ним.

А от якщо дія строкового трудового договору закінчилася і сторони не вимагають його припинення, то в такому випадку строковий трудовий договір трансформується в безстроковий на підставі ст. 39-1 КЗпП. У такому разі подальше звільнення можливе на загальних підставах, але вже не за п. 2 ст. 36 КЗпП

Джерело: Держпраці