Забезпечення працівників спецодягом, спецвзуттям та іншими ЗІЗ

Забезпечення працівників підприємства засобами індивідуального захисту (далі – ЗІЗ) є одним із заходів для зменшення та усунення небезпек на робочому місці. ЗІЗ зменшують вплив на працівників небезпечних і шкідливих факторів, запобігають виникненню нещасних випадків та професійних захворювань на виробництві.


Вимоги законодавства щодо забезпечення ЗІЗ


Давайте згадаємо, що відповідно до статті 8 Закону № 2695 «Про охорону праці» на роботах із шкідливими і небезпечними умовами праці, а також роботах, пов'язаних із забрудненням або несприятливими метеорологічними умовами, працівникам видаються безоплатно за встановленими нормами спеціальний одяг, спеціальне взуття та інші засоби індивідуального захисту, а також мийні та знешкоджувальні засоби.


Роботодавець зобов'язаний забезпечити за свій рахунок придбання, комплектування, видачу та утримання засобів індивідуального захисту відповідно до нормативно-правових актів з охорони праці та колективного договору.

Забезпечення, придбання, вибір, оцінка, видача, користування, повернення, зберігання, прання ЗІЗ організовується роботодавцем у відповідності з Вимогами № 1804

Порядок забезпечення працівників засобами індивідуального захисту


ЗІЗ мають відповідати вимогам Технічного регламенту № 771 щодо безпеки та стандартам стосовно конструкції і виготовлення.


Під час обрання ЗІЗ мають:


 1. відповідати ступеню існуючих ризиків для життя та здоров’я працівників та не призводити до будь-якого збільшення рівня цього ризику;
 2. відповідати існуючим на робочому місці умовам;
 3. підходити користувачеві після необхідного регулювання (п.2 розд. II Вимог № 1804).


Якщо існування більше одного ризику для життя та здоров’я працівників визначає необхідність одночасного носіння ними більше одного ЗІЗ, такі засоби мають бути сумісними та ефективними проти існуючого ризику (ризиків) (п.5 розд. II Вимог № 1804).


У разі передчасного зношення цих засобів не з вини працівника роботодавець зобов'язаний замінити їх за свій рахунок.


Згідно з колективним договором роботодавець може додатково, понад встановлені норми, видавати працівникові певні засоби індивідуального захисту, якщо фактичні умови праці цього працівника вимагають їх застосування (абз. 4,5 ст.8 Закону № 2695).


Строки носіння та особливості використання ЗІЗ


Працівникам підприємства видається ЗІЗ на строк носіння, що визначається з урахуванням рівня ризику для життя та здоров’я працівників, частоти знаходження працівника під дією цього ризику, характеристики робочого місця кожного працівника та ефективності самого ЗІЗ.


Строк носіння ЗІЗ за календарними днями обчислюється з дня їх фактичної видачі та не має перевищувати строк придатності, визначений документами виробника (інструкціями з експлуатації, паспортами тощо) (п.8 розд. II Вимог № 1804).


У разі якщо такі ЗІЗ, як запобіжний пояс, діелектричні калоші та рукавиці, діелектричний гумовий килимок, захисні окуляри та щитки, респіратор, протигаз, захисний шолом, підшоломник, накомарник, каска, наплічники, налокітники, саморятівники, шумозахисні навушники, вкладки чи шоломи, світлофільтри, віброзахисні рукавиці та інші ЗІЗ не зазначені в Нормах безоплатної видачі ЗІЗ, але передбачені іншими нормативно-правовими актами з охорони праці (правилами, інструкціями з охорони праці тощо), вони мають бути видані працівникам залежно від характеру й умов робіт, що виконуються, на строк використання (носіння) — до зношення, але не більше граничного строку використання, який вказаний в сертифікаті (декларації) відповідності виробника ЗІЗ (п.12 розд. II Вимог № 1804).


Перед видачею ЗІЗ, роботодавець повинен поінформувати працівника про ризики для його життя та здоров’я, від яких його захищатиме користування цим ЗІЗ.


Керівники структурних підрозділів забезпечують регулярне навчання працівників правилам користування ЗІЗ та демонстрацію їх правильного застосування (п.13 розд. II Вимог № 1804).


Придбання, видача і повернення ЗІЗ


Придбання ЗІЗ слід здійснювати у суб’єктів господарювання, які виробляють та/або реалізують продукцію відповідно до чинного законодавства, за умови, що ЗІЗ, які закуповуються, відповідають суттєвим вимогам безпеки та охорони здоров’я, мають позитивний висновок органів з оцінки відповідності, сертифікат відповідності чи декларацію відповідності та задовольняють вимоги Технічного регламенту засобів індивідуального захисту (п.1 розд. III Вимог № 1804).


Під час визначення потреби в ЗІЗ необхідно передбачати спеціальний одяг і спеціальне взуття окремо для чоловіків і жінок, зазначаючи найменування ЗІЗ, враховуючи їх моделі, призначення ЗІЗ за захисними властивостями, розмір і зріст, а для захисних касок і запобіжних поясів — типорозміри (п.2 розд. III Вимог № 1804).


В окремих випадках, враховуючи особливості виробництва, можливо за погодженням з профспілковою організацією підприємства замінювати:


 1. комбінезон на костюм і навпаки;
 2. костюм — напівкомбінезоном з сорочкою (блузою) або сарафаном з блузою;
 3. костюм з сукна на костюм з вогнезахисним або кислотозахисним просоченням, костюм брезентовий на костюм з вогнезахисним або водовідштовхувальним просоченням;
 4. черевики (напівчоботи) шкіряні на чоботи гумові і навпаки, черевики (напівчоботи) на чоботи і навпаки, валянки на чоботи і навпаки.


У разі заміни одних видів спеціального одягу та спеціального взуття на інші, не мають погіршуватись їх захисні властивості та умови праці для користувача (п.3 розд. III Вимог № 1804).


Приймання і перевірка ЗІЗ, що надходять на підприємство, на їх відповідність вимогам нормативних документів та результатам оцінки, проведеної відповідно до пункту 6 розділу ІІ Вимог № 1804, проводиться комісією, склад якої затверджується наказом/розпорядженням підприємства (п.4 розд. III Вимог № 1804).

Придбані ЗІЗ є власністю підприємства, вони обліковуються як інвентар і підлягають обов’язковому поверненню працівниками

ЗІЗ підлягають поверненню працівниками у разі:


 1. звільнення з підприємства;
 2. переведення на тому самому підприємстві на іншу роботу або інше робоче місце;
 3. зміни виду робіт;
 4. введення нових технологій;
 5. введення нових або заміни наявних знарядь праці та в інших випадках, коли використання виданих ЗІЗ не є необхідним;
 6. закінчення строків їх використання замість одержуваних нових ЗІЗ (п.6 розд. III Вимог № 1804).


Видача працівникам і повернення ними ЗІЗ має обліковуватися в особистій картці обліку спеціального одягу, спеціального взуття та інших ЗІЗ, форма якої наведена у додатку 1 до Вимог № 1804 (п.9 розд. III Вимог № 1804).


Вибір ЗІЗ за характером виконуваних робіт роботодавець здійснює з урахуванням класифікації ЗІЗ відповідно до чинних в Україні національних стандартів.


Для полегшення вибору ЗІЗ роботодавець може користуватись:


 1. орієнтовним переліком небезпек, за яких використовуються додаткові ЗІЗ, що наведений у додатку 2 до Вимог № 1804;
 2. орієнтовним переліком робіт, які вимагають застосування відповідних ЗІЗ, що наведені у додатку 3 до Вимог № 1804.


За результатами проведених заходів складають таблицю врахування ризиків для обґрунтування вибору та використання ЗІЗ за формою згідно з додатком 4 до Вимог № 1804 (п.11 розд. III Вимог № 1804).


Норми безоплатної видачі ЗІЗ розробляються у структурних підрозділах підприємства згідно галузевих норм, узгоджуються зі службою охорони праці, первинною організацією профспілки і затверджуються керівником.


Не допускаються до роботи працівники без необхідних ЗІЗ, а також якщо ЗІЗ знаходяться в забрудненому, несправному стані або з простроченими строками періодичних випробувань, що проводяться відповідно до інструкцій з їх експлуатації (п.12 розд. III Вимог № 1804).


Випробування, догляд та обслуговування ЗІЗ


Очищення (хімочищення), прання, обезпилювання, дегазація, дезактивація, дезінфекція, знешкодження, ремонт ЗІЗ, заміна їх вузлів, перевіряння експлуатаційних і захисних властивостей ЗІЗ мають здійснюватись в неробочий час (у вихідні дні) або під час міжзмінних перерв. У разі неможливості виконання цієї умови працівникові повинно бути видано декілька комплектів ЗІЗ (встановлений строк використання цих ЗІЗ відповідно збільшується) (п.17 розд. III Вимог № 1804).


Прийняті на зберігання теплий спеціальний одяг і спеціальне взуття, що були в ужитку слід продезінфікувати, ретельно очистити від забруднень і пилу, висушити і відремонтувати. Під час зберігання їх необхідно періодично оглядати (п.22 розд. III Вимог № 1804).


Висновки


 1. Придбання, вибір, видача, користування, повернення, зберігання, прання ЗІЗ організовується роботодавцем.
 2. ЗІЗ мають відповідати вимогам Технічного регламенту ЗІЗ.
 3. Роботодавець може додатково, понад встановлені норми, видавати працівникові певні ЗІЗ.
 4. Придбані ЗІЗ є власністю підприємства, вони обліковуються як інвентар.
 5. Не допускаються до роботи працівники без необхідних ЗІЗ.


Віктор Степанович, редактор kadroland


Шаблони та зразки документів:


Наказ про призначення відповідальних за забезпечення засобами індивідуального захисту працівників

Інструкція періодичного випробування та перевірки засобів індивідуального захисту

Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом,спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту