Особливості надання щорічної відпустки працівнику з інвалідністю

Працівники з інвалідністю, які не відпрацювали 6 місяців, можуть взяти щорічну відпустку повної тривалості та обрати зручний час для такої відпустки

Працівники з інвалідністю, які недавно влаштувалися на роботу та ще не відпрацювали 6 місяців на підприємстві, можуть скористатися правом піти в щорічну оплачувану відпустку повної тривалості ще до настання 6-місячного строку безперервної роботи на цьому підприємстві (ч. 7 ст. 10 Закону України від 15.11.1996 №504/96-ВР «Про відпустки»).

Крім того, таким працівникам за їхнім бажанням щорічні відпустки надаються в зручний для них час (ч. 14 ст. 10 Закону №504)

Згідно з ст. 6 Закону №504, тривалість щорічної основної відпустки для працівників з інвалідністю становить:


  1. для осіб з інвалідністю I та II груп – 30 календарних днів;
  2. для осіб з інвалідністю III групи – 26 календарних днів.
Для цих категорій працівників відпустка без збереження заробітної плати за бажанням працівника надається в обов’язковому порядку

Відповідно до п. 6 та 7 ч. 1 ст. 25 Закону №504, відпустка без збереження заробітної плати надається:


  1. особам з інвалідністю III групи – тривалістю до 30 календарних днів щорічно;
  2. особам з інвалідністю I та II груп – тривалістю до 60 календарних днів щорічно.


Таким чином, задля забезпечення трудових прав осіб з інвалідністю законодавством передбачено низку пільг та гарантій, втілення яких на практиці має на меті недопущення дискримінації осіб з інвалідністю на ринку праці та реалізацію їхніх трудових прав у повному обсязі.


Джерело: Держпраці