Топ-5 запитань про мобінг

Мобінг на робочому місці може мати серйозні наслідки, включаючи адміністративні штрафи та дисциплінарні заходи проти тих, хто його вчиняє. Постраждалі від мобінгу можуть вимагати компенсацію за моральну шкоду

Що таке мобінг?

Мобінг (цькування) це систематичні (повторювані) тривалі умисні дії або бездіяльність роботодавця, окремих працівників або групи працівників трудового колективу, які спрямовані на приниження честі та гідності працівника, його ділової репутації, у тому числі з метою набуття, зміни або припинення ним трудових та обов’язків.

Як розпізнати мобінг?

Мобінг проявляється у формі психологічного та/або економічного тиску.


Формами психологічного та економічного тиску, зокрема, є:


  1. створення стосовно працівника напруженої, ворожої, образливої атмосфери (погрози, висміювання, наклепи, зневажливі зауваження, поведінка загрозливого, залякуючого, принизливого характеру та інші способи виведення працівника із психологічної рівноваги);
  2. безпідставне негативне виокремлення працівника з колективу або його ізоляція (незапрошення на зустрічі і наради, в яких працівник, відповідно до локальних нормативних актів та організаційно-розпорядчих актів має брати участь, перешкоджання виконанню ним своєї трудової функції, недопущення працівника на робоче місце, перенесення робочого місця в непристосовані для цього виду роботи місця);
  3. нерівність можливостей для навчання та кар’єрного росту;
  4. нерівна оплата за працю рівної цінності, яка виконується працівниками однакової кваліфікації;
  5. безпідставне позбавлення працівника частини виплат (премій, бонусів та інших заохочень);
  6. необґрунтований нерівномірний розподіл роботодавцем навантаження і завдань між працівниками з однаковою кваліфікацією та продуктивністю праці, які виконують рівноцінну роботу.
Які можливі наслідки вчинення мобінгу для роботодавця?

Вчинення керівником підприємства, установи, організації мобінгу (цькування) незалежно від форм прояву та/або невжиття заходів щодо його припинення, встановленого судовим рішенням, що набрало законної сили, є підставою для розірвання з ним трудового договору на підставі п. 1-2 ст. 41 КЗпП.


Крім того, за вчинення мобінгу передбачена адміністративна відповідальність для роботодавця (ст. 173-5 КУпАП):


  1. штраф від 1700 до 6800 гривень;
  2. громадські роботи тривалістю до 60 годин.
Які відповідальність передбачена для працівників, що вчиняють мобінг?

Працівники, які вчиняють мобінг, несуть відповідальність:


  1. дисциплінарну;
  2. адміністративну .


За вчинення мобінгу працівники можуть бути звільнені з роботи за рішенням роботодавця. Таке звільнення є заходом притягнення до дисциплінарної відповідальності.


Адміністративна відповідальність (ст. 173-5 КУпАП) передбачає штраф або громадські роботи до 50 годин.

Чи має право працівник, щодо якого вчинявся мобінг, на компенсацію нанесеної йому шкоди?

У разі ушкодження здоров’я працівника, причиною якого став мобінг (цькування), факт якого підтверджено судовим рішенням, що набрало законної сили, заподіяна шкода відшкодовується у розмірі понесених витрат на лікування.


Відшкодування роботодавцем моральної шкоди працівнику провадиться у разі, якщо порушення його законних прав, у тому числі внаслідок дискримінації, мобінгу (цькування), факт якого підтверджено судовим рішенням, що набрало законної сили, призвели до моральних страждань, втрати нормальних життєвих зв’язків і вимагають від нього додаткових зусиль для організації свого життя.


Джерело: Держпраці