Для підтвердження страхового стажу потрібно сканувати військовий квиток 80-х років

Період проходження строкової військової служби зараховується до страхового стажу. Дані про проходження військової служби вносяться до трудової книжки

Основним документом, що підтверджує стаж роботи до 1 січня 2004 року, є трудова книжка. Запис про проходження строкової військової служби вноситься до трудової книжки на основі військового квитка.


Якщо у трудову книжку такий запис внесено, у тому числі зазначено номер військового квитка та дату його видачі, то сканувати військовий квиток та надавати до електронної трудової книжки не обов’язково. 


Якщо ж у трудовій книжці не зазначено період строкової військової служби або період зазначено, але в підставах не внесено номер військового квитка та дату його видачі, тоді для підтвердження періоду військової служби військовий квиток потрібно відсканувати та додати до електронної трудової книжки. 


Джерело: ПФУ