Кваліфікаційна категорія педагога діє у всіх місцях роботи

Присвоєна педагогічному працівнику кваліфікаційна категорія та педагогічне звання або тарифний розряд, поширюються на все педагогічне навантаження за всіма місцями роботи та/або посадами

Чи можна атестацію за посадою вихователя врахувати для посади дефектолога за зовнішнім сумісництвом?

Кваліфікаційні категорії педагогічних працівників присвоюються відповідно Положення про атестацію педагогічних працівників від 09.09.2022 №805 (далі – Положення).


Це Положення поширюється на педагогічних працівників, які здійснюють педагогічну діяльність та посади яких віднесено до педагогічних, згідно з Переліком посад педагогічних та науково-педагогічних працівників, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 14.06.2000 №963.


Відповідно п. 12 Положення педагогічні працівники, які працюють за сумісництвом атестуються на загальних підставах.


Педагогічні працівники, які обіймають різні педагогічні посади в одному і тому чи різних закладах освіти атестуються за кожною з посад.


Педагогічні працівники, які працюють у різних закладах освіти за однією і тією самою посадою та/або викладають один предмет (інтегрований курс), атестуються за основним місцем роботи.

В цьому випадку присвоєна педагогічному працівнику кваліфікаційна категорія та педагогічне звання або тарифний розряд, поширюються на все педагогічне навантаження за всіма місцями роботи та/або посадами

Джерело: Держпраці