Бронювання військовозобов’язаних під час воєнного стану: аналіз Постанови №650

Постановою №650 від 05.06.2024 Уряд затвердив Порядок бронювання військовозобов’язаних під час воєнного стану засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг (портал Дія) та вніс зміни до постанови КМУ від 27.01.2023 №76. Постанову №650 опубліковано в газеті «Урядовий кур'єр» № 117 від 08.06.2024

Отже зміни запрацювали з 8 червня 2024 року.


Пропонуємо короткий огляд змін.


1. Порядок бронювання військовозобов’язаних під час воєнного стану засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг (портал Дія).


Цей Порядок визначає механізм бронювання через Портал Дія військовозобов’язаних, які працюють або проходять службу:


 1. в органах державної влади, інших державних органах, органах місцевого самоврядування (далі — державні органи);
 2. на підприємствах, в установах та організаціях, які є критично важливими для забезпечення потреб Збройних Сил, інших військових формувань в особливий період (далі — підприємства);
 3. на підприємствах, в установах та організаціях, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період (далі — установи).


Засобами Порталу Дія Мінекономіки формує та веде Єдиний перелік органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій для бронювання військовозобов’язаних (далі — Єдиний перелік), до якого включаються державні органи, підприємства, установи.


Бронювання військовозобов’язаних здійснюється за списками засобами Порталу Дія.


Списки подають державні органи, підприємства, установи, які включені до Єдиного переліку.


Керівник засобами Порталу Дія у довільній формі, придатній для сприйняття її змісту, формує списки після проходження ідентифікації та автентифікації.


У списку зазначаються відомості щодо:


1) державного органу, підприємства, установи:


 1. повне найменування та місцезнаходження;
 2. код згідно з ЄДРПОУ;


2) військовозобов’язаного:


 1. прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності);
 2. реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта громадянина України (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті громадянина України);
 3. строк дії відстрочки.
Формування списку засобами Порталу Дія завершується накладенням кваліфікованого електронного підпису або удосконаленого електронного підпису

Сформований список перевіряється засобами Реєстру військовозобов’язаних з метою перевірки наявності особи в зазначеному Реєстрі.


У разі позитивного результату перевірки, засобами Реєстру військовозобов’язаних військовозобов’язаного автоматично переводять на спеціальний військовий облік на строк дії відстрочки. І з цього моменту він вважається заброньованим та йому надається відстрочка на період, визначений пунктом 2 Порядку бронювання військовозобов’язаних під час воєнного стану, затвердженого постановою КМУ від 27.01.2023 № 76 із змінами, внесеними постановою №650.


Військовозобов’язаний не підлягає бронюванню, про що керівнику повідомляють засобами Порталу Дія, у разі:


 1. відсутності в Реєстрі військовозобов’язаних відомостей про військовозобов’язаного;
 2. відсутності в Реєстрі військовозобов’язаних відомостей про перебування військовозобов’язаного у трудових відносинах з державним органом, підприємством, установою.
Інформація (відомості, дані) про надання відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації (бронювання) відображається у військово-обліковому документі в електронній формі

За заявою працівника в електронній формі, поданою засобами Порталу Дія, може формуватися витяг про бронювання військовозобов’язаного (далі — витяг). Витяг є документом, що підтверджує надання відстрочки.


Витяг формується в електронній формі засобами Порталу Дія у довільній формі, придатній для сприйняття його змісту. Витяг надсилається засобами Порталу Дія в електронний кабінет користувача.


Витяг містить інформацію про:


 1. повне найменування державного органу, підприємства, установи;
 2. код державного органу, підприємства, установи згідно з ЄДРПОУ;
 3. прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності) військовозобов’язаного;
 4. дату народження військовозобов’язаного;
 5. реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) або серію (за наявності) та номер паспорта громадянина України;
 6. серію (за наявності) та номер (за наявності) військово-облікового документа військовозобов’язаного або унікальний номер запису в Реєстрі військовозобов’язаних;
 7. найменування ТЦК та СП, в якому військовозобов’язаний перебуває на обліку;
 8. дату формування витягу;
 9. номер витягу;
 10. строк дії відстрочки.


Підпис або печатка на витягу не проставляється.

Витяг повинен містити унікальний електронний ідентифікатор (QR-код), який формується автоматично. Перевірка витягу проводиться з використанням електронних пристроїв шляхом зчитування унікального електронного ідентифікатора (QR-коду), який забезпечує перевірку даних в Реєстрі військовозобов’язаних

2. Зміни до постанови КМУ від 27.01.2023 №76 «Деякі питання реалізації положень Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» щодо бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час»


Порядок бронювання військовозобов’язаних під час воєнного стану, затверджений постановою КМУ від 27.01.2023 №76,виклали в новій редакції.


Цей Порядок визначає механізм бронювання під час воєнного стану військовозобов’язаних, які працюють або проходять службу:


 1. в органах державної влади, інших державних органах, органах місцевого самоврядування;
 2. на підприємствах, в установах та організаціях, які є критично важливими для забезпечення потреб Збройних Сил, інших військових формувань в особливий період;
 3. на підприємствах, в установах та організаціях, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період;
 4. у спеціалізованих установах ООН, міжнародних судових органах, міжнародних та неурядових організаціях та установах, членом, учасником або спостерігачем у яких є Україна, відповідно до укладених міжнародних договорів України.


Бронювання вище перелічених військовозобов’язаних, здійснюється згідно з рішенням Мінекономіки за списками військовозобов’язаних, які пропонуються до бронювання на період мобілізації та на воєнний час (далі — список), погодженими Міноборони, в паперовій та/або електронній формі або в електронній формі засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг (портал Дія).


Заброньованим військовозобов’язаним надається відстрочка від призову на військову службу під час мобілізації (далі — відстрочка).

Не підлягають бронюванню військовозобов’язані, які згідно із законом не підлягають призову на військову службу під час мобілізації

Вище перелічені військовозобов’язані підлягають бронюванню незалежно від військового звання, віку та військово-облікової спеціальності.


У рішенні Мінекономіки зазначається строк дії відстрочки, який не може перевищувати:


 1. строку проведення мобілізації, — для військовозобов’язаних, в органах державної влади, інших державних органах, органах місцевого самоврядування;
 2. строку дії контракту (договору) на поставку товарів, виконання робіт і надання послуг, необхідних для забезпечення потреб Збройних Сил, інших військових формувань, — для військовозобов’язаних, на підприємствах, в установах та організаціях, які є критично важливими для забезпечення потреб Збройних Сил, інших військових формувань в особливий період;
 3. 12 місяців, — для військовозобов’язаних, на підприємствах, в установах та організаціях, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період;
 4. строк договору (контракту) або строку, на який їх обрано (призначено), — для військовозобов’язаних, у спеціалізованих установах ООН, міжнародних судових органах, міжнародних та неурядових організаціях та установах, членом, учасником або спостерігачем у яких є Україна, відповідно до укладених міжнародних договорів України.


Підприємства, установи та організації, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період, банки та інші установи, державне регулювання діяльності яких здійснює НБУ, подають список центральному органу виконавчої влади або НБУ, або відповідній обласній, Київській та Севастопольській міській держадміністрації (військовій адміністрації у разі її утворення), який прийняв рішення про визначення таких підприємств, установ та організацій критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період.


Бронюванню підлягають всі військовозобов’язані:


 1. кінцеві бенефіціарні власники таких підприємств, які не є їх працівниками;
 2. члени наглядових рад суб’єктів господарювання, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави і вартість активів яких за даними останньої фінансової звітності або річний розмір чистого доходу яких перевищує 200 млн. гривень, а також особливо важливих для економіки підприємств, вартість активів яких за даними останньої фінансової звітності перевищує 2 млрд. гривень або річний розмір чистого доходу яких перевищує 1,5 млрд. гривень;
 3. які займають посади протезистів-ортезистів, техніків-протезистівортезистів, інженерів-технологів-протезистів, інженерів-протезистів, механіків протезно-ортопедичних виробів, за умови виконання ними не менш як 50 відсотків норми робочого часу протягом останніх трьох місяців, що передують даті подання списку, з відповідним обґрунтуванням.


Кількість військовозобов’язаних, які займають посади на підприємстві, установі та організації і відповідно до закону підлягають бронюванню, повинна становити не більше 50% кількості військовозобов’язаних працівників станом на 18 травня 2024 р., у разі збільшення чисельності військовозобов’язаних працівників — станом на дату подання списків, зокрема утворених після 18 травня 2024 року.


Також у новій редакції виклали Критерії та Порядок, за якими здійснюється визначення підприємств, установ та організацій, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період, а також критично важливими для забезпечення потреб Збройних Сил, інших військових формувань в особливий період


Отже підприємства, установи, організації критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період визнають за такими критеріями:


1) загальна сума сплачених податків, зборів, платежів до державного і місцевих бюджетів, крім митних платежів, та сума сплаченого ЄСВ протягом звітного податкового року перевищує еквівалент 1,5 млн. євро, визначений за середньозваженим офіційним курсом НБУ за той самий період, що підтверджується довідкою контролюючого органу, в якому на обліку перебуває підприємство, установа, організація;


2) сума надходжень в іноземній валюті, крім кредитів і позик, за звітний податковий рік перевищує еквівалент 32 млн. євро, визначений за середньозваженим офіційним курсом НБУ за той самий період, що підтверджується довідкою відповідного обслуговуючого банку;


3) підприємство, установа, організація має стратегічне значення для економіки і безпеки держави відповідно до переліку об’єктів державної власності, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави, затвердженого постановою КМУ від 04.03.2015 №83;


4) підприємство, установа, організація має важливе значення для галузі національної економіки чи забезпечення потреб територіальної громади. Критерії, за якими здійснюється визначення підприємства, установи, організації, які мають важливе значення для галузі національної економіки чи забезпечення потреб територіальної громади, встановлюються органами виконавчої влади, іншими державними органами, органами державного управління, юрисдикція яких поширюється на всю територію України, за сферою їх управління чи галуззю національної економіки або обласною, Київською та Севастопольською міською держадміністрацією (військовою адміністрацією у разі її утворення) з урахуванням потреб територіальної громади;


5) відсутність заборгованості із сплати ЄСВ, що підтверджується довідкою про відсутність заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи, або витягом з інформаційної системи органів ДПС щодо статусу розрахунків платника з бюджетом та цільовими фондами, засвідченим керівником підприємства, установи, організації;


6) розмір середньої заробітної плати застрахованих осіб — працівників на підприємстві, в установі, організації за останній календарний квартал становить не менше розміру середньої заробітної плати у регіоні за IV квартал 2021 р. (відповідно до даних Держстату), що підтверджується довідкою, наданою підприємством, установою, організацією;


7) підприємство, установа, організація є резидентом Дія Сіті.


З. Постановою №650 встановлено:


 1. бронювання військовозобов’язаних за списками військовозобов’язаних, які пропонуються до бронювання на період мобілізації та на воєнний час, що подані після набрання чинності постановою КМУ від 08.05.2024 №520, здійснюють Міноборони та Мінекономіки;
 2. відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації, які були надані військовозобов’язаним рішеннями Мінекономіки до набрання чинності цією постановою, є чинними протягом строку, на який вони надані;
 3. органи державної влади, інші державні органи, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації, які є критично важливими для забезпечення потреб Збройних Сил, інших військових формувань в особливий період, підприємства, установи та організації, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період, не пізніше ніж протягом наступного дня після прийняття працівника на роботу, переміщення його з одного структурного підрозділу до іншого або переведення на іншу постійну посаду або роботу, звільнення, поновлення на роботі, тимчасового припинення/відновлення дії трудового договору подають ПФУ відповідні відомості через вебпортал -епослуг ПФУ в електронній формі з обов’язковим накладенням електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису.


Джерело: kadroland