Зміни до Порядку ведення військового обліку та Порядку призову: оприлюднили постанову №675

Кабмін ухвалив зміни до постанов, що регулюють військовий облік та призов громадян на військову службу під час мобілізації. Коротко пройдемось по головних змінах

Уряд постановою від 07.06.2024 №675 (чинна з 13.06.2024) вніс зміни до:


  1. Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів, затвердженого постановою КМУ від 30.12.2022 № 1487 (далі – Порядок №1487);
  2. Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період, затвердженого постановою КМУ від 16.05.2024 № 560 (далі – Порядок № 560).


Коротко розповімо про головні зміни.


1. У Порядку №1487, зокрема, уточнили:


Під час воєнного стану направлення призовників на військово-лікарську комісію (ВЛК) для проходження медичного огляду здійснюється лише у разі їх прийняття на військову службу у добровільному порядку (новий абз. 2 п. 22 Порядку №1487).


З метою забезпечення персонально-первинного військового обліку виконавчі органи сільських, селищних, міських рад здійснюють, зокрема: інформування у семиденний строк Р(М) ТЦК та СП, органів СБУ, відповідних підрозділів розвідувальних органів про призовників, військовозобов’язаних та резервістів, які прибули для проживання з адміністративно-територіальних одиниць, що обслуговуються іншими виконавчими органами сільських, селищних, міських рад, за задекларованим/зареєстрованим місцем проживання (оновлений пп. 6 п. 24 Порядку №1487).


Нові абзаци пп. 101 п. 1 Правил військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів (додаток 2) визначають, що громадяни України, які були зняті з військового обліку у зв’язку з вибуттям за межі України на строк більше 3-х місяців, зобов’язані протягом 30 днів з дня набрання чинності постановою КМУ від 16.05.2024 № 563  стати на військовий облік одним з таких способів:


  1. прибуття особисто до ТЦК та СП;
  2. шляхом подання заяви про взяття на військовий облік у довільній формі разом із відомостями, визначеними додатком 4 до Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів, та копії першої сторінки паспорта громадянина України для виїзду за кордон до ТЦК та СП, Центрального управління або регіонального органу СБУ або відповідного підрозділу розвідувальних органів, яким такого громадянина України знято з військового обліку, через закордонну дипломатичну установу України.


Заява подається громадянином України закордонній дипломатичній установі України особисто разом із паспортом громадянина України для виїзду за кордон, який після прийняття заяви повертається громадянину України, або засобами поштового зв’язку разом з копією першої сторінки паспорта громадянина України для виїзду за кордон.


Закордонна дипломатична установа України надсилає заяву з визначеними документами відповідному ТЦК та СП, Центральному управлінню або регіональному органу СБУ або відповідному підрозділу розвідувальних органів на їх адресу електронної пошти, яка розміщена на їх офіційному веб-сайті, у семиденний строк.


2. У Порядку №560, уточнили, зокрема:


У разі відсутності інших осіб, які не є військовозобов’язаними та відповідно до закону зобов’язані утримувати осіб, за умови наявності кількох військовозобов’язаних осіб, особа з інвалідністю I чи II групи складає заяву за формою згідно з додатком 15, де зазначає особу, яку вона обирає для здійснення свого утримання (догляду) (новий абзац п. 61 Порядку №560).


Не підлягають призову на військову службу під час мобілізації військовозобов’язані:


  1. до досягнення 25-річного віку, які пройшли базову загальновійськову підготовку відповідно до статті 101 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» чи базову військову службу. Такі особи до досягнення 25-річного віку не направляються на військово-лікарську комісію для проходження медичного огляду (оновлений абз. 2 п. 66 Порядку №560).


Процедура надання відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації у зв’язку з бронюванням та відстрочки, передбаченої підпунктами 16—23 пункту 1 додатка 5, не передбачає направлення на ВЛК для проходження медичного огляду (новий абзац п. 69 Порядку №560)


Згідно нової редакції графи «Документи, що підтверджують право на відстрочку» додатку 5 п. 1 пп. 13:


  1. для особи, яка зайнята доглядом, — документи, що підтверджують родинні зв’язки, та один із документів що підтверджує неможливість інших осіб, які не є військовозобов’язаними та які зобов’язані за законом утримувати одного із своїх батьків з інвалідністю І чи ІІ групи або одного з батьків дружини (чоловіка) з числа осіб з інвалідністю І чи ІІ групи, здійснювати догляд за ними: інвалідність такої особи, її потребу у постійному догляді, перебування під арештом (крім домашнього арешту), відбування покарання у вигляді обмеження чи позбавлення волі, документи про отримання компенсації (допомоги, надбавки) на догляд або акт про встановлення факту здійснення особою догляду (постійного догляду) (додаток 8), у якому зазначаються відомості про відсутність інших осіб, які могли б здійснювати такий догляд;
  2. для особи, яка потребує догляду, — один із документів, що підтверджує інвалідність особи, яка потребує догляду: довідка до акта огляду медико-соціальною експертною комісією за формою, затвердженою МОЗ, або посвідчення, яке підтверджує відповідний статус, або пенсійне посвідчення чи посвідчення, що підтверджує призначення соціальної допомоги відповідно до Законів України «Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю»,«Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю», в яких зазначено групу та причину інвалідності, або довідка для отримання пільг особами з інвалідністю, які не мають права на пенсію чи соціальну допомогу, за формою, затвердженою Мінсоцполітики.


Джерело: постанова КМУ від 07.06.2024 №675