Хто має виправити помилку в паперовій трудовій книжці

Помилки у записах про роботу чи переведення у трудовій книжці виправляє роботодавець, який зробив відповідний запис. У деяких випадках це можуть зробити правонаступник або архів

Роботодавець на вимогу працівника зобов’язаний вносити до трудової книжки, що зберігається у працівника, записи про прийняття на роботу, переведення та звільнення, заохочення та нагороди за успіхи в роботі.


Відповідно до п. 2.6 Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженого Наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України, Міністерства соціального захисту населення України від 29.07.1993 №58:

У разі виявлення неправильного або неточного запису відомостей про роботу, переведення, а також про нагородження та заохочення тощо, виправлення виконується власником або уповноваженим ним органом, де було зроблено відповідний запис

Власник або уповноважений ним орган за новим місцем роботи зобов’язаний надати працівнику в цьому необхідну допомогу.


Згідно з п. 2.8 Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників, якщо підприємство, яке зробило неправильний або неточний запис ліквідоване, відповідний запис робиться правонаступником і засвідчується печаткою, а в разі його відсутності – вищестоящою організацією, якій було підпорядковане підприємство, а в разі його відсутності – облархівом, держархівом м.Києва, держархівом м.Севастополя і держархівом при Раді Міністрів Криму.


Джерело: Держпраці