Мінсоцполітики підкорегує порядок видачі довідки про чисельність працюючих осіб з інвалідністю

Мінсоцполітики проєктом наказу пропонує викласти у новій редакції Порядок видачі довідки про чисельність працюючих осіб з інвалідністю

Оприлюднено для обговорення проєкт наказу Мінсоцполітики «Про внесення змін до наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 25 березня 2002 року № 169 та визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів Міністерства праці та соціальної політики України та Міністерства соціальної політики України».


Даним проєктом наказу пропонується викласти у новій редакції Порядок видачі довідки про чисельність працюючих осіб з інвалідністю, затверджений наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 25 березня 2002 року № 169 (далі – Порядок).


Хто видає довідку про чисельність працюючих осіб з інвалідністю?


Довідка про чисельність працюючих осіб з інвалідністю (далі – довідка),видається територіальним відділеннями Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю (далі – територіальні відділення Фонду).


Кому та на підставі цього видається довідка?


Довідка видається безоплатно на підставі заяви роботодавця. Довідку в паперовому вигляді отримує роботодавець чи його уповноважений представник, що діє на підставі письмового доручення роботодавця, безпосередньо у територіальному відділенні Фонду, до якого було подано заяву про отримання довідки.

Довідка надається роботодавцю територіальним відділенням Фонду за попередній рік та за попередній звітний (податковий) період

Які документи подає роботодавець для отримання довідки?


Для отримання довідки роботодавці відповідно до свого місцезнаходження подають до територіального відділення Фонду такі документи:


  1. заяву за формою, наведеною у додатку 1 до Порядку;
  2. список працюючих осіб з інвалідністю за формою, наведеною у додатку 2 до Порядку.


Філії, представництва, інші відокремлені підрозділи підприємств, установ та організацій (у тому числі міжнародних), утворені відповідно до законодавства України, які мають окремий баланс і самостійно здійснюють розрахунки із застрахованими особами (далі – відокремлений підрозділ), подають документи, передбачені цим пунктом, окремо від юридичної особи, якою вони створені.


Які причини для відмови у видачі довідки?


У разі відмови у видачі довідки роботодавцю надається обґрунтована відповідь щодо причин відмови.


Причинами відмови можуть бути:


  1. подання роботодавцем документів не в повному обсязі;
  2. оформлення документів неналежним чином;
  3. виявлення недостовірних даних у поданих роботодавцем документах.


Протягом якого часу видається довідка?


Територіальні відділення Фонду після опрацювання поданих документів протягом 10 робочих днів видають довідку про чисельність працюючих осіб з інвалідністю за формою, наведеною у додатку 4 до Порядку, або протягом 5 робочих днів після отримання відповідної інформації від Пенсійного фонду України.


Джерело: СПО