Чи можливе призупинення з ініціативи працівника, якщо роботодавець може надати роботу

👇 Таке питання надійшло до сервісу «Особистий Консультант», наші експерти ретельно працювали над ним та надали вичерпну відповідь 🕵️

Чи можна призупинити трудовий договір з ініціативи працівника, якщо він знаходиться за кордоном і не може виконувати свою роботу, а роботодавця є можливість надати йому роботу?

Ні, в даному випадку оформити призупинення не можливо. Краще оформити відпустку без збереження зарплати.


Відповідно до ст. 13 Закону України від 15.03.2022 №2136-IX «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» (далі - Закон № 2136) призупинення дії трудового договору – це тимчасове припинення роботодавцем забезпечення працівника роботою й тимчасове припинення працівником виконання роботи за укладеним трудовим договором у зв’язку зі збройною агресією проти України, що виключає можливість обох сторін трудових відносин виконувати обов’язки, передбачені трудовим договором.


Тобто, для призупинення дії трудового договору необхідна наявність двох умов:


  1. роботодавець не може забезпечити працівника роботою;
  2. працівник не може виконувати роботу.


Під неможливістю надання роботодавцем та виконання працівником роботи в контексті призупинення дії трудового договору слід розуміти випадки неможливості забезпечити працівникові умови праці внаслідок того, що необхідні для виконання роботи даному працівником виробничі, організаційні, технічні можливості, засоби виробництва або майно роботодавця знищені в результаті бойових дій або їхнє функціонування з об’єктивних і незалежних від роботодавця причин є неможливим. А переведення працівника на іншу роботу або залучення його до роботи за дистанційною формою організації праці неможливе у зв’язку з відсутністю можливостей для застосування такої форми організації праці або відсутністю на це його згоди, зокрема з причин переміщення його з території, де ведуться активні бойові дії.


Призупинення дії трудового договору може здійснюватися за ініціативи однієї зі сторін на строк не більше ніж період дії воєнного стану.


Призупинення не обов’язково може бути для всього підприємства. Це може стосуватись і окремих підрозділів. Але головна умова: ані роботодавець, ані працівник не можуть виконувати свої обов’язки.


Якщо ця умова не дотримується, то роботодавець може запровадити простій не з вини працівника з оплатою не менше 2/3 окладу. Також працівники можуть оформити відпустку без збереження зарплати на час воєнного стану. Статтею 12 Закону № 2136 передбачено два види такої відпустки:


  1. відповідно до ч. 3 ст. 12 Закону № 2136. Надається тільки за згодою сторін і не обмежена тривалістю, але в межах воєнного стану. Може надаватись будь-якому працівнику, якщо роботодавець не заперечує;
  2. відповідно до ч. 4 ст. 12 Закону № 2136. Надається в обов'язковому порядку працівникам, які виїхали за кордон або набули статусу ВПО тривалістю не більше 90 кдн. Відмовити у такій відпустці роботодавець не може, але вона надається тільки певним категоріям працівників, які виїхали за кордон, і підтвердити це можна, наприклад, відмітками у паспорті про перетин кордону, або працівникам, які набули статус ВПО. Цей статус також слід підтвердити відповідною довідкою.


У вашому випадку роботодавець має можливість забезпечити працівника роботою, але працівник не має можливості її виконувати. Тож оптимальним варіантом буде оформлення відпустки без збереження зарплати.


👌 Сервіс «Особистий Консультант» – це письмові безлімітні швидкі відповіді (від 15 хвилин) на професійні питання.

Отримайте доступ до сервісу, оформивши передплату у пакетах «Професіонал»«Преміум» або «Преміум ПРО».


Джерело: kadroland


Шаблони та зразки документів:


Довідка про підтвердження призупинення дії трудового договору

Повідомлення працівнику про призупинення дії трудового договору під час воєнного стану

Заява працівника про призупинення дії трудового договору під час воєнного стану

Наказ про призупинення дії трудового договору

Заява про відновлення дії та умов призупиненого трудового договору

Наказ про відновлення дії та умов призупиненого трудового договору