Під час воєнного стану діють обмеження тривалості щорічних відпусток

Роботодавець може відмовити працівнику у наданні щорічної відпустки поза строками, визначеними графіком відпусток, або тривалістю більше 24 календарні дні

У Держпраці нагадали про обмеження щодо тривалості щорічних відпусток, встановлене ст. 12 Закону України від 15.03.2022 № 2136-IX «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану».


Отже, у період дії воєнного стану надання працівнику щорічної основної відпустки за рішенням роботодавця може бути обмежено тривалістю 24 календарні дні за поточний робочий рік.


Якщо тривалість щорічної основної відпустки працівника становить більше 24 календарних днів:


  1. надання невикористаних у період дії воєнного стану днів такої відпустки переноситься на період після припинення або скасування воєнного стану;
  2. невикористані дні такої відпустки можуть надаватися без збереження заробітної плати за рішенням роботодавця.


У період дії воєнного стану роботодавець може відмовити працівнику у наданні:


  1. невикористаних днів щорічної відпустки;
  2. будь-якого виду відпусток (крім відпустки у зв’язку вагітністю та пологами та відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку), якщо такий працівник залучений до виконання робіт на об’єктах критичної інфраструктури, робіт з виробництва товарів оборонного призначення або до виконання мобілізаційного завдання (замовлення).


Відповідно до ст. 79 КЗпП черговість надання відпусток визначається графіками і доводиться до відома всіх працівників.


Конкретний період надання щорічних відпусток у межах, установлених графіком, узгоджується між працівником і роботодавцем, який зобов’язаний письмово повідомити працівника про дату початку відпустки не пізніш як за два тижні до встановленого графіком терміну.


Поділ щорічної відпустки на частини будь-якої тривалості допускається на прохання працівника за умови, що основна безперервна її частина становитиме не менше 14 календарних днів.


У разі перенесення щорічної відпустки новий термін її надання встановлюється за згодою між працівником і власником або уповноваженим ним органом (ст. 80 КЗпП).

Таким чином, роботодавець може відмовити працівнику у наданні щорічної відпустки поза строками, визначеними графіком відпусток, або тривалістю більше 24 календарні дні

Роботодавець не може відмовити працівникам, які не залучені до виконання робіт на об'єктах критичної інфраструктури, у наданні відпусток, надання яких здійснюється в обов'язковому порядку (щорічні відпустки у встановлені графіком строки, працівникам, які мають дітей тощо).


Джерело: Держпраці