Електронне бронювання через «Портал Дія»: як це буде

З’явився текст змін до Постанови КМУ № 76, якими пропонують запровадити бронювання працівників на період мобілізації та на воєнний час засобами Єдиного державного веб-порталу електронних послуг «Портал Дія». Знайомимось із деталями

Отже через Єдиний державний вебпортал електронних послуг (далі – Портал Дія) матимуть змогу бронювати працівників:


  1. підприємства, установи і організації, які здійснюють виробництво товарів, виконання робіт і надання послуг, необхідних для забезпечення потреб Збройних Сил, інших військових формувань;
  2. підприємства, установи і організації, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період.


Кількість військовозобов’язаних, які підлягають бронюванню, повинна становити 50% кількості військовозобов’язаних на дату подання списку. У разі наявності обґрунтованої потреби кількість військовозобов’язаних, які підлягають бронюванню, може перевищувати 50%.


Керівник через Портал Дія у довільній формі, придатній для сприйняття її змісту, формує списки після проходження ідентифікації та автентифікації.


Керівник може подати електронну заяву засобами Порталу Дія для отримання інформації про військовозобов’язаних, яким надана відстрочка та які переведені на спеціальний військовий облік, а саме:


  1. прізвище, власне ім’я та по батькові (за наявності);
  2. реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті);
  3. дата народження;
  4. посада;
  5. ознака військового обліку за призначенням (загальний або спеціальний);
  6. дата закінчення строку дії відстрочки та перебування на спеціальному військовому обліку.


На підставі отриманої інформації засобами Порталу Дія розраховується кількість військовозобов’язаних, дозволена для бронювання (у відсотках).


У списку зазначаються такі відомості:

1) щодо підприємства, установи і організації;

2) щодо військовозобов’язаного.


Подання списку блокується у разі:


  1. перевищення кількості військовозобов’язаних, дозволеної для бронювання на підприємстві, в установі і організації;
  2. не проведення встановленим порядком підприємством, установою і організацією звіряння у поточному та минулому роках даних списків персонального військового обліку з обліковими документами відповідних районних (міських) територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, в яких вони перебувають на військовому обліку.


У разі наявності в Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів інформації про незакрите адміністративне впровадження стосовно окремих військовозобов’язаних за порушення ними правил військового обліку або законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію, подання відомостей щодо таких осіб блокується.


Формування списку засобами Порталу Дія завершується накладанням електронного підпису керівника, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису.


У разі позитивного результату проведеної перевірки автоматично здійснюється переведення військовозобов’язаного на спеціальний військовий облік на строк дії відстрочки.


З моменту переведення військовозобов’язаного на спеціальний військовий облік він вважається заброньованим та йому надається відстрочка строком до шести місяців або на один місяць.


Про військовозобов’язаного, що не підлягає бронюванню керівник повідомляється засобами Порталу Дія.


Витяг (сертифікат) про бронювання військовозобов’язаного формується в електронній формі засобами Порталу Дія, зокрема з використанням мобільного додатку Порталу Дія, у тому числі засобами мобільного застосунку Порталу Дія, у довільній формі, придатній для сприйняття його змісту, військовозобов’язаному за заявою в електронній формі, поданої засобами Порталу Дія.


Витяг (сертифікат) надсилається засобами Порталу Дія в електронний кабінет користувача. Він повинен містити унікальний електронний ідентифікатор (QR-код). Витяг (сертифікат) є дійсним за наявності військово-облікового документа.


Джерело: проєкт постанови КМУ «Про внесення змін до Порядку бронювання військовозобов’язаних за списком військовозобов’язаних під час дії воєнного стану»