Копія наказу про звільнення працівника: вимоги до оформлення

Фахівці Держпраці зазначають, що копія документа повинна відповідати оригіналу, тобто повністю відтворювати інформацію оригіналу і всі його зовнішні ознаки або їх частину. Копія набуває юридичної сили лише в разі її засвідчення в установленому порядку

Як має бути оформлена копія наказу про звільнення працівника?

Нагадаємо, звільняючи працівника, роботодавець має виконати у день звільнення наступні обов’язки:


  1. Видати наказ про звільнення та ознайомити з ним працівника під підпис.
  2. Видати працівнику копію наказу (розпорядження) про звільнення та письмове повідомлення про нараховані та виплачені йому суми при звільненні.
  3. Оформити та видати трудову книжку (якщо вона зберігається у роботодавця) або внести в трудову книжку запис про звільнення на вимогу працівника (якщо трудова книжка зберігається у працівника).
  4. Здійснити остаточний розрахунок з працівником.


У Держпраці зазначають, що копія документа – це документ, що містить точне знакове відтворення змісту чи документної інформації іншого документа і в окремих випадках – деяких його зовнішніх ознак. Порядок виготовлення, засвідчення та видавання копій документів визначається інструкцією з діловодства установи.


Копія документа повинна відповідати оригіналу, тобто повністю відтворювати інформацію оригіналу і всі його зовнішні ознаки або їх частину.


Копія набуває юридичної сили лише в разі її засвідчення в установленому порядку.

Напис про засвідчення копії складається зі слів «Згідно з оригіналом», назви посади, особистого підпису особи, яка засвідчує копію, її ініціалів (ініціалу імені) та прізвища, дати засвідчення копії

Напис про засвідчення копії скріплюється відбитком печатки відповідного структурного підрозділу установи або печатки «Для копій» (Правила організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, затверджені наказом Міністерства юстиції України від 18.06.2015 №1000/5).


Джерело: Держпраці