Потрібно повідомляти ДПС про прийняття працівника на тимчасові роботи

Повідомлення про прийняття працівника на роботу потрібно відправляти в податкову службу в усіх випадках оформлення трудових відносин, в тому числі і тимчасових

Чи потрібно повідомляти Державну податкову службу про прийняття працівника на тимчасові або громадські роботи за направленням центру зайнятості?

У роз'ясненні Держпраці зазначає, що так, це потрібно.


Організація та проведення громадських робіт здійснюються на підставі договору про організацію і фінансування громадських робіт, який укладається між центром зайнятості та роботодавцем відповідно до рішення місцевого органу влади.

З особами, що беруть участь у громадських та інших роботах тимчасового характеру, роботодавці укладають у письмовій формі строковий трудовий договір на строк, який не може протягом року перевищувати 180 календарних днів

Про участь осіб у таких роботах роботодавці вносять записи до трудових книжок працівників.


На осіб, які беруть участь у громадських та інших роботах тимчасового характеру, поширюються державні соціальні гарантії, передбачені законодавством про працю та зайнятість населення і загальнообов’язкове державне соціальне страхування.


Вимога про подання повідомлення про прийняття працівника на роботу до органу податкової служби поширюється на всі випадки оформлення трудових відносин, в тому числі і тимчасових.


Джерело: Держпраці