Документальне оформлення призупинення дії трудового договору

Призупинення дії трудового договору оформлюється наказом або розпорядженням роботодавця

У Держпраці роз’яснили, що, відповідно до ст. 13 Закону України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану», призупинення дії трудового договору оформлюється наказом або розпорядженням роботодавця, в якому зазначаються:


  1. інформація про причини призупинення, зокрема, про неможливість обох сторін виконувати свої обов’язки;
  2. спосіб обміну інформацією;
  3. строк призупинення дії трудового договору;
  4. кількість, категорії і прізвища, ім’я, по батькові (за наявності) працівників;
  5. реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті) відповідних працівників;
  6. умови відновлення дії трудового договору.


Джерело: Держпраці