До 20 червня підприємства інформують ТЦК про автотранспорт та водіїв

Хто та коли зобов’язаний подавати до ТЦК інформацію про наявність транспортних засобів? За якою формою подається інформація про наявність транспортних засобів? Про наслідки за неподання інформації? Відповіді на ці запитання – у статті


До 20 червня підприємствам необхідно проінформувати територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (далі — ТЦК) про наявність автотранспорту.


Обов’язок подання інформації про автотранспорт підприємства до ТЦК


Відповідно до ч. 2 ст. 6 Закону України від 21.10.1993 №3543-XII «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» (далі - Закон про мобілізацію) порядок виконання військово-транспортного обов'язку визначає Кабмін. Виконання такого обов’язку визначено в Положенні про військово-транспортний обов’язок, затвердженому постановою КМУ від 28.12.2000 №1921 (далі - Положення № 1921).

Дія цього Положення поширюється на підприємства, установи та організації незалежно від форми власності, а також громадян — власників транспортних засобів

Відповідно до п. 15 Положення №1921 для підприємств (юросіб) встановлена обов’язковість подавати відповідну звітність, а саме «Відомість про наявність транспортних засобів і техніки, їх технічний стан, а також про громадян, які працюють на підприємствах, в установах та організаціях на таких транспортних засобах і техніці» (далі - Відомість).


Строки подання Відомості


Правила та строки подання Відомості затверджено п. 15 Положення №1921. Зокрема, в ній вказано, що керівники підприємств подають до ТЦК двічі на рік до 20 червня та 20 грудня поточного року інформацію про: наявність транспортних засобів і техніки, їх технічний стан, водіїв, які працюють на підприємствах, в установах та організаціях на таких транспортних засобах і техніці.


Форму відповідної відомості затверджено як додаток 1 до Положення №1921.


Хто (не)подає Відомість


Відомість подають підприємства будь-якої форми власності. Але коли на балансі взагалі відсутні транспорт та/або техніка (їх не було, чи вони повністю «вибули»), порожню Відомість подавати не треба.

Отже, цей обов’язок встановлено лише для підприємств, а ФОП та звичайні фізичні особи не зобов’язані подавати Відомість

Якщо після подання останньої Відомості у вас не було ніяких змін в облікових даних транспортних засобів і техніки, а також громадян, які на них працюють, Відомість все одно подають.


Заповнення Відомості


У таблиці п. 5 Відомості зазначають балансову вартість транспорту/техніки. В такому випадку це вартість на останню дату балансу, що передувала поданню Відомості. Але при цьому варто враховувати й ті зміни, які відбулися від дати балансу до дати подання Відомості. Тому що наведені у Відомості дані мають бути коректними на дату її подання.


У таблиці п. 6 Відомості наводять дані про наявність металевої тари та заправного інвентарю.


У таблиці п. 7 Відомості наводять дані про ремонтні можливості підприємства, а також кількість наявних водіїв (операторів, машиністів), які працюють на підприємстві, у т. ч. військовозобов’язаних.


Подання інформації про зміни щодо поданих даних


У разі зміни даних підприємства або статусу транспорту, які відбуваються в проміжок між двома строками подання Відомості, слід також повідомити про це ТЦК.


Відповідно до п. 16 Положення №1921 керівники підприємств, на особливий період, зобов'язані у 7-денний строк повідомити ТЦК у випадках коли


  1. змінюється найменування підприємства або форми власності;
  2. відбувається відправка транспорту/техніки в інші регіони або за межі території України на тривалий час;
  3. передається в довгострокову оренду права власності на транспортні засоби і техніку іншим юридичним особам або громадянам (лізинг);
  4. або на початку застави транспортного засобу чи техніки;
  5. інші випадки, коли неможлива передача транспортних засобів і техніки військовим формуванням.


Також за п. 17 Положення №1921 у разі реорганізації, ліквідації або банкрутства підприємства, транспортні засоби і техніка яких призначені для задоволення потреб військових формувань на особливий період, повідомляють про це ТЦК.


У такому разі слід подати пропозиції щодо покладення завдання з підготовки та передачі транспортних засобів і техніки військовим формуванням на правонаступників або на інші підприємства, установи та організації, які розташовані на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці.


ТЦК-перевірки та штраф за неподання інформації


Сама вимога щодо подання Відомостей про наявність транспортних засобів і техніки, їх технічний стан та водіїв має статус інформування ТЦК та СП, а не звітування. Тож подання відомостей про наявні транспортні засоби не належить до звітування.


Але це не звільняє від адмінвідповідальності за неподання таких даних. Крім того, відповідно до п. 18 Положення №1921 представники ТЦК мають право раз на рік перевіряти на підприємствах мобілізаційну готовність транспорту й техніки, призначених для задоволення військових потреб.


За п. 5 Положення №1921 посадові особи та громадяни несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання військово-транспортного обов'язку відповідно до закону. Тож на керівників юросіб, які мали подати таку інформацію, але не зробили цього вчасно, чекатиме адмінштраф за порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію.


Отже, за неподання, не своєчасне подання Відомості, перекручення наведеної в ній інформації (та за інші порушення правил військово-транспортного обов’язку) керівник може отримати адмінштраф від 2000 до 3500 НМДГ в особливий період (від 34 000 грн до 59 500 грн). Протоколи на такі порушення мають право складати працівники ТЦК. Адмінсправи за цими порушеннями мають розглядати і рішення за ними приймати саме ТЦК.


Зважайте: адміністративне стягнення за вчинення в особливий період правопорушень, передбачених  статтями 210,  210-1 КпАП, може бути накладено протягом трьох місяців з дня його виявлення, але не пізніше одного року з дня його вчинення.


Облік в МВС для ТЦК та інші наслідки неподання інформації


Згідно з ч. 1 ст. 21 Закону про мобілізацію та п. 11 Положення №1921 підприємства у разі реєстрації (перереєстрації), переобладнання чи зняття з обліку транспортних засобів, які можуть бути призначені для військових потреб, мають подавати до територіальних органів з надання сервісних послуг МВС довідку, форма якої визначається Міноборони, з відміткою керівника ТЦК про постановку транспортного засобу на військовий облік або зняття з обліку.


Без довідки від ТЦК про військовий облік транспортного засобу МВС не здійснить щодо нього відповідні реєстраційні дії (постановка/зняття з обліку та інші).

Але це не стосується транспортних засобів, власниками яких є громадяни!

Якщо підприємство Відомість не подавало, то звернення до ТЦК за довідкою може «коштувати» адмінштрафу.


З 27.04.2023 були внесені зміни у п. 13 Положення №1921. А саме, прибрали вимогу МВС надавати до ТЦК щороку не пізніше 20 червня та 20 грудня інформацію про реєстрацію (перереєстрацію) транспортних засобів і техніки на території відповідних адміністративно-територіальних одиниць. Відтепер, органи МВС мають подавати до ТЦК інформацію про реєстрацію (перереєстрацію) та зняття з обліку транспортних засобів, які перебувають у власності підприємств і можуть бути призначені для задоволення потреб військових, щокварталу та протягом п'яти робочих днів з дати надходження відповідних запитів від ТЦК. Як бачимо, контроль посилився.


Отже, джерел інформації тепер буде два, а завдяки інформації від МВС ТЦК зможе звіряти подані підприємствами дані.


Джерело: kadroland


Шаблони та зразки документів:


Супровідний лист до відомості про наявність транспортних засобів до ТЦК

Відомість про наявність і технічний стан транспортних засобів і техніки, а також про громадян, які працюють на підприємстві, в установі та організації на таких транспортних засобах і техніці