Відстрочка по-новому: оформлення в ТЦК

З 18 травня діють нові правила та підстави для відстрочки від призову на військову службу. Нормативно–правовим актом, який регулює ці питання, є Закон №3633 та Порядок №560


Алгоритм дій для оформлення відстрочки 


Особа самостійно подає заяву про відстрочку на ім’я голови комісії районного (міського) ТЦК та СП.


Форма заяви визначена у додатку 4 Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період, затвердженого постановою КМУ від 16.05.2024 №560 (далі - Порядок № 560). До заяви прикладаються документи, що підтверджують право на відстрочку, або копії таких документів, засвідчені в установленому порядку (додаток 5 Порядку №560). 

Заява про відстрочку обов’язково реєструється в ТЦК та СП

Розгляд комісією заяви про відстрочку 


Строк розгляду заяви – не більше 7 днів з дати надходження заяви, але не пізніше ніж протягом наступного дня від дати отримання інформації на запити до органів державної влади. 


Комісія вивчає отримані заяву та підтвердні документи, оцінює законність підстав для надання відстрочки, за потреби готує запити до відповідних органів державної влади для отримання інформації, що підтверджує право заявника на відстрочку, або використовує інформацію з публічних електронних реєстрів. 

 

Прийняття рішення про надання відстрочки або відмова 


Рішення комісії оформляється протоколом. Про прийняте комісією рішення повідомляється засобами телефонного, електронного зв’язку або поштою заявнику не пізніше ніж на наступний день після ухвалення такого рішення. 


Рішення комісії:  


відмова:


  1. повідомляють письмово із зазначенням причин відмови; 
  2. направляють на медичний огляд, для визначення придатності до військової служби; 


позитивне рішення:


  1. надається довідка із зазначенням строку відстрочки.


Висновок

 

Отже, оформлення відстрочки по-новому в ТЦК має чітко встановлений алгоритм дій, перелік документів, форму заяви та визначені строки. 

 

Джерело: kadroland