Центри зайнятості будуть вирішувати питання про компенсацію витрат роботодавцю за працевлаштування ВПО

Оприлюднено проєкт наказу Мінекономіки, яким передбачається визначити механізм опрацювання регіональними центрами зайнятості рекомендацій за результатами верифікації надання роботодавцю компенсації витрат на оплату праці за працевлаштування ВПО

Оприлюднено проєкт наказу Мінекономіки «Про затвердження Порядку опрацювання рекомендацій за результатами верифікації надання роботодавцю компенсації витрат на оплату праці за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб внаслідок проведення бойових дій під час воєнного стану в Україні».


Проєктом наказу передбачається визначити механізм опрацювання регіональними центрами зайнятості рекомендацій за результатами проведеної Міністерством фінансів України верифікації державних виплат на оплату праці за кожну працевлаштовану особу з числа внутрішньо переміщених осіб (зокрема тих працівників, які отримали довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи після працевлаштування) внаслідок проведення бойових дій під час воєнного стану в Україні.


Центр зайнятості будуть формувати запит в інформаційно-аналітичній платформі на відповідність повідомленої роботодавцем інформації даним, що обробляються стосовно нього та працевлаштування ВПО в інформаційно-аналітичній платформі, та в режимі реального часу отримує підтвердження відповідності наданої роботодавцем інформації вимогам законодавства, що впливають на визначення його права на отримання та розмір компенсації витрат, або рекомендацію щодо проведення додаткової перевірки інформації, що містить невідповідності.

За результатами опрацювання рекомендацій центри зайнятості приймають рішення щодо надання/відмови в наданні компенсації витрат роботодавцю

У разі виявлення недостовірності в наданій роботодавцем інформації, на підставі якої було призначено, нараховано та/або здійснено компенсацію витрат, центр зайнятості розраховує суму коштів, що підлягає поверненню.


Джерело: СПО профспілок