Звільнення директора: підстави та порядок

Директор звільняється… Звільнення директора — складна процедура, яка відрізняється від звільнення звичайних працівників. Як все зробити, щоб комар носа не підточив, розкажемо у статті

Підстави звільнення директора


Директор підприємства в більшості випадків — найманий працівник, тому на нього поширюються норми трудового законодавства. З іншого боку, керівник є посадовою особою і виконує функції з управління підприємством. Відповідно, порядок його звільнення суттєво відрізняється від порядку, встановленого для інших працівників.


Керівник підприємства, згідно з нормами Цивільного та Господарського кодексів України, входить до складу виконавчого органу (або є одноосібним виконавчим органом) цієї юридичної особи, який підзвітний та підконтрольний вищому органу управління (загальним зборам учасників).

Особливість звільнення керівника полягає у тому, що його звільнити з роботи може тільки орган, який його призначив

Відповідно, звільнення директора відбувається на підставі рішення загальних зборів учасників товариства або погодження органу управління.


Зазвичай під час призначення директора юридична особа укладає з ним трудовий договір (контракт).


З директорами державних та комунальних підприємств контракти укладають в обов’язковому порядку. Це передбачено:


 1. Положенням про порядок укладання контракту з керівником підприємства, що є у державній власності, при найманні на роботу, затвердженим постановою КМУ від 19.03.1993 № 203;
 2. Положенням про порядок укладання контрактів при прийнятті (найманні) на роботу працівників, затверджене постановою КМУ від 19.03.1994 р. №170 (далі — Положення №170);
 3. Порядком укладення контракту з керівником державного, комунального закладу охорони здоров'я, затверджений постановою КМУ від 21.08.2019 р. №792;
 4. Типовою формою контракту з керівником підприємства, що є у державній власності, затвердженій постановою КМУ від 02.08.1995 №597 (далі — Типова форма контракту №597).


У контракті визначають права та обов’язки керівника, відповідальність, умови найму та звільнення, строк дії контракту та ін. Також у контракті передбачають підстави, за яких директор може бути звільнений із займаної посади достроково.


Розглянемо порядок звільнення директора за його ініціативою та ініціативою власника або органу управління.


Звільнення директора за власним бажанням


Згідно з Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод, ніхто не може бути присилуваний виконувати примусову чи обов’язкову працю. Зазначене положення екстрапольоване у законодавство України.

Отже, директор, як найманий працівник, має право звільнитися до закінчення строку контракту за власним бажанням у зв’язку з особистими обставинами. Про своє бажання він має повідомити вищий орган управління підприємством (загальні збори учасників товариства, наглядову раду, голову органу місцевого самоврядування тощо)

Директор державного або комунального підприємства подає заяву про звільнення за власним бажанням до вищого органу управління. Орган управління видає розпорядження, в якому вказує дату звільнення та процедуру і строки передачі справ, надання необхідних звітів, якщо це передбачено контрактом. Підставою для звільнення за власним бажанням директора державного або комунального підприємства є розпорядження органу управління підприємством.


Після завершення передачі справ у вказані терміни директор державного / комунального підприємства видає наказ про звільнення за власним бажанням. У наказі він посилається на вищезгадане розпорядження органу управління. У день звільнення директор отримує повний розрахунок та трудову книжку із записом про звільнення.


Директор товариства повинен скликати загальні збори учасників (ч. 1 ст. 31 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» від 06.02.2018 № 2275-VIII, далі — Закон № 2275). Учасники товариства ознайомлюються із заявою директора та приймають рішення, яке оформлюють протоколом. І саме протокол загальних зборів слугує підставою для видання наказу про звільнення директора.


В усіх випадках керівник повинен ураховувати, що трудовий договір навряд чи буде припинений за два тижні, як вказує ст. 38 Кодексу законів про працю України (далі — КЗпП).


Директор підприємства є посадовою особою та при призначенні набуває корпоративної відповідальності, зокрема щодо управління діяльністю підприємства, ведення бухгалтерського обліку, вчасного подання фінансової та податкової звітності, інших віднесених до його компетенції питань.


Крім того, за нормами ч. 3 ст. 32 Закону № 2275 керівник товариства зобов’язаний скликати загальні збори та повідомити його учасників про їх проведення не менше ніж за 30 днів до запланованої дати, якщо інший строк не встановлює статут товариства. Власники підприємства зобов’язані на загальних зборах розглянути заяву директора та прийняти рішення щодо його звільнення, призначення іншої особи на виконання обов’язків керівника підприємства, проведення процедури передачі справ або аудиту.


Після завершення всіх процедур трудові відносини з директором товариства припиняються. Він видає наказ про своє звільнення, отримує повний розрахунок, трудову книжку із записом про звільнення та засвідчену копію наказу.


Проте на цьому звільнення директорів не закінчується!

Останній крок — внесення змін до Єдиного державного реєстру.

Тільки після цього директор може вважати себе вільним.


Як директору звільнитися без згоди власників


Під час воєнного стану побільшало випадків, коли учасники (власники) підприємств перестають брати участь в їх діяльності.

Що робити директору, якщо він скликає загальні збори, належним чином повідомляє власників товариства, а вони ігнорують повідомлення, не виходять на зв’язок або не приймають рішення про його звільнення?

Вихід із такої ситуації є. Директору слід звернутися до суду з позовом про визнання трудових відносин припиненими. Але тут виникає питання, юрисдикції якого суду підлягає такий позов: цивільного чи господарського?


Тут існує дискусія серед юристів та суддів. Є певні аргументи на користь господарської юрисдикції, враховуючи наявність корпоративного аспекту, є вмотивовані аргументи, які наполягають на цивільній юрисдикції, з огляду на припинення саме трудових відносин.


Практика Верховного Суду схиляється у бік господарської юрисдикції такого роду спорів. Зокрема, Велика Палата Верховного Суду в постанові від 14.06.2023 у справі № 448/362/22 зазначає, що спір щодо припинення трудового договору директора товариства виникає із корпоративних відносин, оскільки він пов’язаний із реалізацією загальними зборами цього товариства їх компетенції щодо формування виконавчого органу та припинення його повноважень. Він стосується управління юрособою і належить до юрисдикції господарського суду.


Аналогічні висновки щодо визнання в таких справах корпоративних відносин визначальними викладені у постановах Великої Палати Верховного Суду від 10.04.2019 у справі № 510/456/17, від 08.11.2019 у справі № 667/1/16, від 04.02.2020 у справі № 915/540/16, від 19.02.2020 у справі № 145/166/18, від 12.01.2021 у справі № 127/21764/17.


Отже, для припинення трудових відносин з товариством без згоди його учасників, директор має:


 1. написати заяву про звільнення та надіслати її всім учасникам товариства;
 2. скликати загальні збори за своєю ініціативою, керуючись нормами ст. 32 Закону № 2275;
 3. докласти всіх зусиль для повідомлення учасників товариства та зафіксувати їх відмову чи ігнорування;
 4. звернутися з позовом до господарського суду.


У цьому випадку для визначення дати звільнення необхідно дочекатися рішення суду, яке стане підставою для видання наказу про звільнення директора товариства.


Звільнення директора з ініціативи власника


Підстави для звільнення працівників з ініціативи роботодавця визначають ст. 40 та ст. 41 КЗпП. При укладенні контракту в ньому передбачають умови дострокового розірвання, у тому числі з ініціативи власника. Вони можуть відрізнятися від норм КЗпП.


Зокрема, керівника державного або комунального підприємства можуть звільнити:


 1. за невиконання підприємством зобов'язань перед бюджетом та Пенсійним фондом щодо сплати податків, зборів та обов'язкових платежів;
 2. за несплату реструктуризованої податкової заборгованості протягом трьох місяців з вини керівника;
 3. у разі допущення збільшення обсягу простроченої кредиторської заборгованості з вини керівника тощо (п. 26 Типової форми контракту № 597, п. 24 Типової форми № 792).


Контракт директора товариства також може передбачати умови розірвання з ініціативи учасників товариства, не передбачені трудовим законодавством (п. 17 Положення № 170).


У цих випадках директора звільняють за п. 8 ст. 36 КЗпП — умови, передбачені контрактом. Зауважимо, що власник підприємства має право ініціювати звільнення директора за угодою сторін (п. 1 ст. 36 КЗпП).


Підставами для видання наказу про звільнення є розпорядження органу управління або протокол загальних зборів учасників товариства. В день звільнення з директором необхідно провести повний розрахунок та видати йому оформлену належним чином трудову книжку або зробити запис про звільнення на його вимогу. Також обов’язково надайте засвідчену копію наказу про звільнення.

Останній крок — внесення змін до Єдиного державного реєстру

Висновки


 1. Директор подає заяву про звільнення за власним бажанням до вищого органу управління підприємством.
 2. Підстава для видання наказу — розпорядження органу управління або протокол загальних зборів учасників товариства.
 3. Звільнення директора товариства без згоди власників можливе за рішенням суду.
 4. Останній крок звільнення директора за будь-якими підставами — внесення змін до ЄДР.


Галина БЄЛІКОВА, експерт із кадрових питань


Статті на тему:


Копія наказу про звільнення: як скласти і завірити

Як звільнити директора ТОВ без згоди власників


Шаблони та зразки документів:


Наказ про звільнення директора у зв’язку із закінченням строку дії контракту

Заява про звільнення директора за угодою сторін

Рішення засновника про звільнення директора

Заява про звільнення директора за власним бажанням

Протокол про призначення та звільнення директора

Наказ про звільнення директора за угодою сторін