Бронювання на 12 місяців: зміни, новий перелік підприємств

З 18.05.2024 запрацювала оновлена редакція ст. 25 Закону №3543, яка регламентує питання бронювання. Без змін лишається бронювання за Порядком №45 (органи держвлади, інші держоргани, ОМС, а також підприємства, установи та організації̈, яким встановлено мобзавдання)


А вже з 08.06.2024 запрацювала оновлена редакція Порядку бронювання військовозобов’язаних під час воєнного стану, затвердженого постановою КМУ від 27.01.2023 №76 (далі - Порядок №76), що визначає механізм бронювання з урахуванням останніх законодавчих змін. При цьому, відстрочки, які були надані рішеннями Мінекономіки до 08.06.2024, є чинними протягом строку, на який вони надані (пп. 2 п. 3 Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період, затвердженого постановою КМУ від 16.05.2024 №560; далі - Порядок №650). 


Перелік підприємств та строки відстрочки  


Місце роботи військовозобов’язанихМаксимальний строк відстрочки
Органи держвлади, інші держоргани, ОМС Проведення мобілізації
Підприємства, установи та організації, які є критично важливими для забезпечення потреб ЗСУ, інших військових формувань в особливий період Дія контракту (договору) на поставку товарів, виконання робіт і надання послуг, необхідних для забезпечення потреб ЗСУ, інших військових формувань
Підприємства, установи та організації, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період 12 місяців
Спеціалізовані установи ООН, міжнародні судові органи, міжнародні та неурядові організації та установи, членом, учасником або спостерігачем у яких є Україна, відповідно до міжнародних договорів Договір (контракт) або строк, на який обрано (призначено) військовозобов’язаних


Критерії та порядок , за якими здійснюється визначення підприємств, установ та організацій, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період, а також критично важливими для забезпечення потреб Збройних Сил, інших військових формувань в особливий період, затверджено постановою №76   


Бронювання працівників та е-трудова книжка 


Принциповою інновацією є те, що якщо роботодавець хоче забронювати своїх працівників за Порядком №76, він має своєчасно наповнювати електронну трудову книжку. Адже, відповідно до п. 3 п. 3 постанови КМУ №650, не пізніше ніж протягом наступного дня після прийняття працівника на роботу, переміщення його з одного структурного підрозділу до іншого або переведення на іншу постійну посаду або роботу, звільнення, поновлення на роботі, тимчасового припинення/відновлення дії трудового договору подають відповідні відомості через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України. 


Бронювання здійснюється згідно з рішенням Мінекономіки за списками, погодженими Міноборони, в паперовій та/або електронній формі або в електронній формі через Портал Дія (п.2 Порядку №650).


Військовозобов’язані підлягають бронюванню незалежно від військового звання, віку та військово-облікової спеціальності. 

 

Алгоритм бронювання працівників


 1. Формується список військовозобов’язаних, яких пропонуєте забронювати (додаток 1 до Порядку №76). Якщо потрібно — звірте військово-облікові дані з ТЦК (абз. 2 п. 3 Порядку №76).
 2. Готується лист-обґрунтування.
 3. Оформлюється довідка про кількість військовозобов’язаних (додаток 2 до Порядку №76).
 4. Подаються документи до відповідного держоргану або військової адміністрації.
 5. Очікується від держоргану рішення про бронювання військовозобов’язаних працівників.


Дії роботодавця після отримання рішення про бронювання 


Відповідно до Порядку №76, орган державної влади, інший державний орган, орган місцевого самоврядування, підприємство, установа та організація видають військовозобов’язаному витяг із рішення за формою згідно з додатком 3. Документ видається військовозобов’язаному під розпис у відомості видачі бланків спеціального військового обліку, складеній за формою згідно з додатком 4.


Органи державної влади, інші державні органи, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації у п’ятиденний строк з дня видачі витягу військовозобов’язаному надсилають територіальному центру, в якому військовозобов’язаний перебуває на військовому обліку, повідомлення про бронювання військовозобов’язаного за формою згідно з додатком 5 для зарахування його на спеціальний військовий облік.


ТЦК, в якому військовозобов’язаний перебуває на військовому обліку, на підставі рішення про бронювання військовозобов’язаних, зараховує у строк не більш як п’ять робочих днів з дня його отримання такого військовозобов’язаного на спеціальний військовий облік, із внесенням відомостей про надану відстрочку в Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов’язаних та резервістів. 

 

Дії роботодавця під час переоформлення 


Відповідно до п.12 Порядку №76, у разі переведення військовозобов’ язаного або звільнення з подальшим призначенням на іншу посаду в тому самому органі державної влади, іншому державному органі, органі місцевого самоврядування, на підприємстві, в установі та організації надана йому відстрочка від призову залишається дійсною.


Органи державної влади, інші державні органи, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації у разі зміни посади надсилають у триденний строк територіальному центру, в якому військовозобов’язаний перебуває на військовому обліку, повідомлення про такі зміни.


Витяг, який виданий за попередньою посадою, вилучають у військовозобов’язаного та надсилають разом з повідомленням.


Орган державної влади, інший державний орган, орган місцевого самоврядування, підприємство, установа та організація видають військовозобов’язаному витяг за новою посадою з відміткою у відомості видачі бланків спеціального військового обліку. 


Дії роботодавця під час анулювання відстрочки 


Відповідно до п.13 Порядку №76, надана відстрочка підлягає анулюванню у разі: 


 1. тимчасового припинення дії трудового договору військовозобов’язаного з підприємством; 
 2. обґрунтованого подання керівника органу державної влади, іншого державного органу, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи і організації; 
 3. надання відстрочки з інших причин, визначених статтею 23 Закону України від 21.10.1993 № 3543-XII «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію».


Анулювання відстрочки здійснюється за рішенням Мінекономіки на підставі обґрунтованого подання органу державної влади, іншого державного органу, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації.


Відповідно до зазначеного рішення у п’ятиденний строк з дня його прийняття вилучають у військовозобов’язаного витяг та надсилають його територіальному центру, в якому військовозобов’язаний перебуває на військовому обліку. 

 

Висновки


 1. З 8 червня поточного року запрацювала оновлена редакція Порядку №76, за яким можна забронювати працівників згідно з рішенням Мінекономіки. З’явився новий перелік підприємств, які можуть бронювати працівників та максимальні строки відстрочок для них. Наприклад, для критичних підприємств такий строк вже становитиме 12 місяців.
 2. Також, необхідною умовою отримання відстрочки буде своєчасне заповнення е–трудової на порталі ПФУ.
 3. Як і раніше, бронювання здійснюється за списками, а після отримання позитивного рішення заброньованому працівнику надійде витяг. У разі зміни посади відстрочка не анулюється. Але працівнику потрібно буде переоформити витяг на нову посаду. Крім цього, в оновленій редакції Порядку №76 з’явилися нові підстави для анулювання відстрочки.  


Джерело: kadroland