Оновлені правила бронювання військовозобов’язаних: деталі змін

Аналітичний центр СУП надав роз'яснення щодо змін у загальному порядку бронювання військовозобов'язаних

Загальний порядок бронювання військовозобов’язаних, згідно постанови Кабміну від 27.01.2023 року № 76 «Деякі питання реалізації положень Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» щодо бронювання військовозобов'язаних на період мобілізації та на воєнний час».


Бронювання військовозобов’язаних здійснюється згідно з рішенням Мінекономіки за списками військовозобов’язаних погодженими Міноборони, відповідно до порядку електронного бронювання.


Порядок визначає механізм бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час, які працюють:


 1. в органах державної влади, інших державних органах, органах місцевого самоврядування;
 2. на підприємствах, в установах та організаціях, які є критично важливими для забезпечення потреб Збройних Сил, інших військових формувань в особливий період;
 3. на підприємствах, в установах та організаціях, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період;
 4. у спеціалізованих установах ООН, міжнародних судових органах, міжнародних та неурядових організаціях та установах, членом, учасником або спостерігачем у яких є Україна, відповідно до укладених міжнародних договорів України.


Тепер всі військовозобов’язані підлягають бронюванню незалежно від військового звання, віку та військово-облікової спеціальності.


У рішенні Мінекономіки зазначається строк дії відстрочки, який не може перевищувати:


 1. строку проведення мобілізації, – для військовозобов’язаних в органах державної влади, інших державних органах, органах місцевого самоврядування;
 2. строку дії контракту (договору) на поставку товарів, виконання робіт і надання послуг, необхідних для забезпечення потреб Збройних Сил, інших військових формувань, – для військовозобов’язаних на підприємствах, в установах та організаціях, які є критично важливими для забезпечення потреб Збройних Сил, інших військових формувань в особливий період;
 3. 12 місяців – для військовозобов’язаних на підприємствах, в установах та організаціях, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період;
 4. строк договору (контракту) або строку, на який їх обрано (призначено), – для військовозобов’язаних у спеціалізованих установах ООН, міжнародних судових органах, міжнародних та неурядових організаціях та установах, членом, учасником або спостерігачем у яких є Україна, відповідно до укладених міжнародних договорів України.


Керівники підприємств, установ та організацій відповідають за включення військовозобов’язаних працівників до списків, а також за відповідність облікових даних військовозобов’язаних, зазначених у списку, їх військово-обліковим документам.


Підприємства, установи та організації, які є критично важливими для забезпечення потреб Збройних Сил, інших військових формувань в особливий період, подають список до:


 1. Міноборони – підприємства, установи та організації, визначені ним критично важливими для забезпечення потреб Збройних Сил, інших військових формувань в особливий період;
 2. центральних органів виконавчої влади, що здійснюють керівництво іншими військовими формуваннями, СБУ – підприємства, установи та організації, визначені ними критично важливими для забезпечення потреб Збройних Сил, інших військових формувань в особливий період;
 3. Мінстратегпрому – підприємства, установи та організації, визначені ним критично важливими для забезпечення потреб Збройних Сил, інших військових формувань в особливий період.


Список подається в електронній формі засобами Порталу Дія або у паперовій та/або електронній формі разом з відповідним обґрунтуванням та довідкою про кількість військовозобов’язаних за формами (додаток № 1 та № 2 згідно цього посилання).


1.В обґрунтуванні зазначається інформація про: дату прийняття і номер рішення центрального органу виконавчої влади, що здійснює керівництво Збройними Силами, іншими військовими формуваннями, утвореними відповідно до законів України, СБУ, Мінстратегпрому про визначення підприємства, установи та організації критично важливими для забезпечення потреб Збройних Сил, інших військових формувань в особливий період.


2.Відповідність облікових даних військовозобов’язаних, зазначених у списку, їх військово-обліковим документам.


Військовозобов’язані кінцеві бенефіціарні власники таких підприємств, які не є їх працівниками, підлягають бронюванню незалежно від військового звання, віку та військово-облікової спеціальності.


Центральні органи виконавчої влади, що здійснюють керівництво Збройними Силами, іншими військовими формуваннями, утвореними відповідно до законів України, СБУ, Мінстратегпром проводять перевірку повноти заповнення списку, наявності наданого до нього обґрунтування, а також дотримання вимог щодо кількості військовозобов’язаних, які підлягають бронюванню, та у строк не більш як п’ять робочих днів з дня отримання списку подають його до Міноборони (СБУ, Служби зовнішньої розвідки, розвідувального органу Міноборони) для погодження.


Підприємства, установи та організації, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період, банки та інші установи, державне регулювання діяльності яких здійснюється Національним банком, подають список центральному органу виконавчої влади або Національному банку, або відповідній обласній, Київській та Севастопольській міській держадміністрації (військовій адміністрації у разі її утворення), який прийняв рішення про визначення таких підприємств, установ та організацій критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період.


Товариство Червоного Хреста України, інші українські неурядові організації, які реалізують гуманітарні проекти за кошти міжнародних партнерів, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період, подають список до Мінреінтеграції.


Центральні органи виконавчої влади, інші державні органи, відповідальні за виконання зобов’язань, що випливають із членства України в міжнародних організаціях, подають списки працівників спеціалізованих установ ООН, міжнародних судових органів, міжнародних та неурядових організацій та установ, членом, учасником або спостерігачем у яких є Україна, відповідно до укладених міжнародних договорів України, спеціалізовані установи ООН, закордонні дипломатичні установи в Україні, закордонні дипломатичні установи України, представництва міжнародних організацій, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період, подають список до МЗС.


Представництва донорських установ, виконавці проектів міжнародної технічної допомоги, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період, подають список Секретаріатові Кабінету Міністрів України.


Підприємства, установи та організації, що перебувають у сфері управління органів, які здійснюють управління державним майном, що забезпечує діяльність відповідно Президента України, Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України, а також Дослідницька служба Верховної Ради України, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період, подають список відповідним органам управління.


Список подається в електронній формі засобами Порталу Дія або у паперовій та/або електронній формі разом з відповідним обґрунтуванням та довідкою про кількість військовозобов’язаних за формами (додаток № 1 та № 2 згідно цього посилання).


Центральні органи виконавчої влади, інші державні органи, відповідальні за виконання зобов’язань, що випливають із членства України в міжнародних організаціях, подають списки працівників спеціалізованих установ ООН, міжнародних судових органів, міжнародних та неурядових організацій та установ, членом, учасником або спостерігачем у яких є Україна, відповідно до укладених міжнародних договорів України в електронній формі засобами Порталу Дія відповідно до Порядку бронювання засобами Єдиного державного вебпорталу або у паперовій та/або електронній формі за формою згідно з додатком 1 разом з відповідним обґрунтуванням.


В обґрунтуванні зазначається:


 1. дата прийняття і номер рішення центрального органу виконавчої влади, обласної, Київської та Севастопольської міської держадміністрації (військової адміністрацій у разі її утворення) про визначення підприємства, установи та організації критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період, наявність зобов’язань, що випливають із членства України в міжнародних організаціях, або рішення МЗС, Мінреінтеграції, Секретаріату Кабінету Міністрів України чи органів, які здійснюють управління державним майном, що забезпечує діяльність відповідно Президента України, Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України, про затвердження переліку таких підприємств;
 2. інформація про відповідність облікових даних військовозобов’язаних, зазначених у списку, їх військово-обліковим документам, а також проведення уточнення ними даних щодо перебування на військовому обліку відповідно до пункту 2 розділу II «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України від 11 квітня 2024 р. № 3633-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку».


У разі наявності сумніву щодо інформації, поданої підприємством, установою та організацією у додатках 1 і 2, або відповідності облікових даних військовозобов’язаних, зазначених у списку, їх військово-обліковим документам орган, що прийняв рішення про визнання його критично важливим для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період, може запросити документальне підтвердження відповідної інформації.


Бронюванню підлягають всі військовозобов’язані:


 1. кінцеві бенефіціарні власники таких підприємств, які не є їх працівниками;
 2. члени наглядових рад суб’єктів господарювання, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави і вартість активів яких за даними останньої фінансової звітності або річний розмір чистого доходу яких перевищує 200 млн. гривень, а також особливо важливих для економіки підприємств, вартість активів яких за даними останньої фінансової звітності перевищує 2 млрд. гривень або річний розмір чистого доходу яких перевищує 1,5 млрд. гривень;
 3. які займають посади протезистів-ортезистів, техніків-протезистів-ортезистів, інженерів-технологів-протезистів, інженерів-протезистів, механіків протезно-ортопедичних виробів, за умови виконання ними не менш як 50 відсотків норми робочого часу протягом останніх трьох місяців, що передують даті подання списку, з відповідним обґрунтуванням.


Кількість військовозобов’язаних, які займають посади на підприємстві, установі та організації і відповідно до закону підлягають бронюванню, повинна становити не більше 50 відсотків кількості військовозобов’язаних працівників на такому підприємстві, установі та організації станом на 18 травня 2024 р., у разі збільшення чисельності військовозобов’язаних працівників у зазначеному підприємстві, установі та організації - станом на дату подання списків, зокрема утворених після 18 травня 2024 року.


Не застосовується обмеження щодо кількості військовозобов’язаних, які підлягають бронюванню до:


 1. підприємств, установ та організацій паливно-енергетичного комплексу та їх підрядних організацій, які здійснюють будівництво, ремонт, відновлення, виготовлення та/або поставку обладнання, надають послуги, проводять інші інженерно-технічні заходи, спрямовані на безперебійне функціонування об’єднаної енергетичної системи та газотранспортної системи України в особливий період, перелік яких затверджується Міненерго;
 2. підприємств, установ та організацій, що обслуговують системи життєзабезпечення, та їх підрядні організації, в тому числі ті, які здійснюють будівництво, ремонт та/або розміщення газопоршневих та газотурбінних установок, зокрема когенераційних, блочно-модульних котелень, дизельних/бензинових та газових генераторів, а також пов’язаних з ними мереж електро-, тепло-, газо-, водопостачання, вузлів обліку, іншого пов’язаного обладнання в особливий період, перелік яких затверджується Мінінфраструктури;
 3. технічних працівників, включених наказом керівника підприємства до складу аварійно-відновлювальних бригад підприємств (постачальників електронних комунікаційних послуг та/або мереж та їх підрядних організацій, що здійснюють технічне обслуговування, ремонт, відновлення електронних комунікаційних мереж), що забезпечують роботу електронних комунікаційних мереж у період знеструмлень та виконують відновлювальні аварійні роботи мереж електронних комунікацій на територіях Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Київської Луганської, Миколаївської, Одеської, Полтавської, Сумської, Харківської, Херсонської, Чернігівської областей, м. Києва, які визначені Мінцифри критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період, у сфері цифровізації, перелік яких затверджується Мінцифри;
 4. підприємства, що виконує функції технічного адміністратора Єдиного державного вебпорталу електронних послуг, фонду, що надає фінансову підтримку (гранти) для забезпечення розвитку інновацій та технологій для потреб оборони відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 8 березня 2024 р. № 262 «Деякі питання забезпечення розвитку інновацій та технологій для потреб оборони», та підприємств, яким надано зазначену фінансову підтримку (гранти) на час виконання грантового договору, перелік яких затверджується Мінцифри;
 5. підприємств, установ та організацій, що виконують роботи з будівництва фортифікаційних споруд, перелік яких затверджується обласними військовими адміністраціями за погодженням з Міноборони;
 6. підприємств, установ та організацій, які визначені Мінстратегпромом критично важливими для функціонування економіки в особливий період, у сфері оборонно-промислового комплексу;
 7. спеціалізованих установ ООН, закордонних дипломатичних установ в Україні, закордонних дипломатичних установ України, представництв міжнародних організацій, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період;
 8. представництв донорських установ, виконавців проектів міжнародної технічної допомоги, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період;
 9. Товариства Червоного Хреста України, інших українських неурядових організацій, які реалізують гуманітарні проекти за кошти міжнародних партнерів, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період, перелік яких затверджується Мінреінтеграції;
 10. спеціалізованих установ ООН, міжнародних судових органів, міжнародних та неурядових організацій та установ, членом, учасником або спостерігачем у яких є Україна, відповідно до укладених міжнародних договорів України;
 11. установ та організацій, до складу яких входять штатні збірні команди олімпійських, неолімпійських видів спорту та спорту осіб з інвалідністю, перелік яких затверджується Мінмолодьспортом.


Центральний орган виконавчої влади, який забезпечує формування та/або реалізує державну політику у відповідній сфері, або обласна, Київська та Севастопольська міська держадміністрація (військова адміністрація у разі її утворення), або МЗС, Мінреінтеграції, Секретаріат Кабінету Міністрів України, органи, які здійснюють управління державним майном, що забезпечує діяльність відповідно Президента України, Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України, проводять перевірку повноти заповнення списку, наявності наданого до нього обґрунтування, дотримання вимог щодо кількості військовозобов’язаних, які підлягають бронюванню, та подають його у строк не більш як п’ять робочих днів з дня отримання списку до Міноборони (СБУ, Служби зовнішньої розвідки, розвідувального органу Міноборони) для погодження.


Списки подані в паперовій та/або в електронній формі, крім поданих засобами Порталу Дія розглядаються щодо повноти заповнення та наявності обґрунтувань Міноборони (СБУ, Службою зовнішньої розвідки, розвідувальним органом Міноборони) у строк не більш як 10 робочих днів з дня їх отримання.


Міноборони (СБУ, Служба зовнішньої розвідки, розвідувальний орган Міноборони) подає погоджені відповідно до абзацу першого цього пункту списки до Мінекономіки.


Мінекономіки приймає рішення про бронювання у строк не більш як п’ять робочих днів з дня отримання зазначених списків від Міноборони.


Зазначення в рішенні Мінекономіки про бронювання військовозобов’язаного неправильної інформації про його прізвище, ім’я та по батькові (за наявності), рік народження, військово-облікову спеціальність (профіль), найменування (повне та скорочене) та місцезнаходження органу державної влади, іншого державного органу, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації, код згідно з ЄДРПОУ (за наявності) може бути підставою для відмови у зарахуванні такого військовозобов’язаного на спеціальний військовий облік.


Мінекономіки надсилає рішення про бронювання військовозобов’язаних органам державної влади, іншим державним органам, якими подано списки, а також Міноборони (СБУ, Службі зовнішньої розвідки, розвідувальному органу Міноборони).


Міноборони (СБУ, Служба зовнішньої розвідки, розвідувальний орган Міноборони) у триденний строк доводить зазначене рішення до відома відповідних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (відповідного підрозділу Центрального управління та/або регіональних органів СБУ, відповідного підрозділу Служби зовнішньої розвідки, відповідного підрозділу розвідувального органу Міноборони).


Орган державної влади, інший державний орган, орган місцевого самоврядування, підприємство, установа та організація видають військовозобов’язаному витяг із зазначеного рішення за формою (додаток № 3 згідно цього посилання).


Витяг підприємства, установи чи організації є документом, що підтверджує надання військовозобов’язаному відстрочки.

Витяг видається військовозобов’язаному під розпис у відомості видачі бланків спеціального військового обліку, складеній за формою (додаток № 4 згідно цього посилання).


Підприємство, установа та організація у п’ятиденний строк з дня видачі витягу військовозобов’язаному надсилає територіальному центру комплектування та соціальної підтримки, в якому військовозобов’язаний перебуває на військовому обліку (відповідному підрозділу Центрального управління та/або регіональному органу СБУ, відповідному підрозділу Служби зовнішньої розвідки, відповідному підрозділу розвідувального органу Міноборони), повідомлення про бронювання військовозобов’язаного за формою (додаток № 5 згідно цього посилання для зарахування його на спеціальний військовий облік).


Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки, в якому військовозобов’язаний перебуває на військовому обліку (відповідний підрозділ Центрального управління та/або регіональний орган СБУ, відповідний підрозділ Служби зовнішньої розвідки, відповідний підрозділ розвідувального органу Міноборони), на підставі рішення про бронювання військовозобов’язаних зараховує у строк не більш як п’ять робочих днів з дня його отримання такого військовозобов’язаного на спеціальний військовий облік із внесенням відомостей про надану відстрочку в Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов’язаних та резервістів.


У разі переведення військовозобов’язаного або звільнення з подальшим призначенням на іншу посаду в тому самому органі державної влади, іншому державному органі, органі місцевого самоврядування, на підприємстві, в установі та організації надана йому відстрочка від призову залишається дійсною. Органи державної влади, інші державні органи, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації у разі зміни посади надсилають у триденний строк територіальному центру комплектування та соціальної підтримки, в якому військовозобов’язаний перебуває на військовому обліку (відповідному підрозділу Центрального управління та/або регіональному органу СБУ, відповідному підрозділу Служби зовнішньої розвідки, відповідному підрозділу розвідувального органу Міноборони), повідомлення про такі зміни. Витяг, який виданий за попередньою посадою, вилучають у військовозобов’язаного та надсилають разом з повідомленням. Орган державної влади, інший державний орган, орган місцевого самоврядування, підприємство, установа та організація видають військовозобов’язаному витяг за новою посадою з відміткою у відомості видачі бланків спеціального військового обліку.


Надана відстрочка підлягає анулюванню у разі:


 1. закінчення строку її дії;
 2. завершення підприємством, установою, організацією виробництва товарів, виконання робіт і надання послуг для забезпечення потреб Збройних Сил, інших військових формувань;
 3. позбавлення підприємства, установи та організації статусу критично важливого для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період органом, який прийняв рішення про визначення такого підприємства, установи та організації критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період;
 4. ліквідації органу державної влади, іншого державного органу, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації;
 5. звільнення військовозобов’язаного з органу державної влади, іншого державного органу, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації (крім звільнення з посади з подальшим призначенням на іншу посаду в межах одного органу державної влади, іншого державного органу, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації);
 6. тимчасового припинення дії трудового договору військовозобов’язаного з підприємством;
 7. обґрунтованого подання керівника органу державної влади, іншого державного органу, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи і організації;
 8. надання відстрочки з інших причин, визначених статтею 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію»;
 9. припинення укладеного договору (контракту) або закінчення строку призначення - для працівників спеціалізованих установ ООН, міжнародних судових органів, міжнародних та неурядових організацій та установ, членом, учасником або спостерігачем у яких є Україна, відповідно до укладених міжнародних договорів України.


У випадках, зазначених в пунктах 2-9, анулювання відстрочки здійснюється за рішенням Мінекономіки на підставі обґрунтованого подання органу державної влади, іншого державного органу, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації. Відповідно до зазначеного рішення органи державної влади, інші державні органи, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації у п’ятиденний строк з дня його прийняття вилучають у військовозобов’язаного витяг та надсилають його територіальному центру комплектування та соціальної підтримки, в якому військовозобов’язаний перебуває на військовому обліку (відповідному підрозділу Центрального управління та/або регіональному органу СБУ, відповідному підрозділу Служби зовнішньої розвідки, відповідному підрозділу розвідувального органу Міноборони), з відміткою у відомості видачі бланків спеціального військового обліку (додаток № 4 згідно цього посилання).


Надана військовозобов’язаному рішенням Мінекономіки відстрочка, строк дії якої не закінчився, вважається анульованою з дня прийняття Мінекономіки іншого рішення про бронювання такого військовозобов’язаного.


Органи державної влади, інші державні органи, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації складають щокварталу звіт про чисельність військовозобов’язаних, які заброньовані згідно з цим Порядком, станом на 1 число місяця, що настає за звітним кварталом.


До звіту включаються зведені показники за органом державної влади, іншим державним органом, органом місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями та за підпорядкованими їм структурними підрозділами і філіями незалежно від їх місцезнаходження.


Звіт подається до 10 числа місяця, що настає за звітним кварталом (додаток 6 згідно цього посилання):


 1. центральним органам виконавчої влади, що здійснюють керівництво Збройними Силами, іншими військовими формуваннями, утвореними відповідно до законів України, СБУ або Мінстратегпрому – підприємствами, установами та організаціями, які здійснюють виробництво товарів, виконання робіт, надання послуг, необхідних для забезпечення потреб Збройних Сил, інших військових формувань;
 2. центральному органу виконавчої влади, який забезпечує формування та/або реалізує державну політику у відповідній сфері, відповідній обласній, Київській та Севастопольській міській держадміністрації (військовій адміністрації у разі її утворення), Секретаріатові Кабінету Міністрів України, органам, які здійснюють управління державним майном, що забезпечує діяльність відповідно Президента України, Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України, - підприємствами, установами та організаціями, які визначені критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період.


Джерело: Аналітичний центр Спілки українських підприємців